Předčasné otcovství zvyšuje riziko předčasného úmrtí