Předčasné otcovství zvyšuje riziko předčasného úmrtí

Přidat na Seznam.cz

Vědci z Helsinské univerzity provedli rozsáhlou studii a zjistili, v jakém věku je nejnebezpečnější stát se otcem. Jak se ukázalo, největší zdravotní riziko ohrožující mladé táty/muže, je tehdy, když měli dítě před 22. rokem. Takto mladí tatínci pak měli mnohem větší pravděpodobnost, že předčasně zemřou.

Odborníci pozvali přibližně 30 000 mužů, kteří se narodili ve Finsku v letech 1940 až 1950, aby se zúčastnili jejich studie. Vědci pečlivě sledovali změny zdravotního stavu dobrovolníků, dokud každému z nich nebylo 54 let.

Po analýze výsledků svých pozorování vědci zjistili, že u mužů, kteří se stali otci před 22. rokem věku, bylo riziko předčasného úmrtí o 26 % vyšší. Muži, kteří se stali otci ve věku 22 až 24 let, měli nižší riziko úmrtí před dosažením vysokého věku, a to až o 14 procent. Ti muži, kteří měli potomky v průměru ve věku 25-26 let, se mohli pochlubit normální délkou života.

Ze všech dobrovolníků, kteří se studie zúčastnili, zemřel do deseti let od narození prvorozeného dítěte téměř každý dvacátý, uvedli odborníci. Ve většině případů byly viníky předčasného úmrtí kardiovaskulární choroby a nemoci vyvolané nadměrnou konzumací alkoholu. Jako příčiny zvýšeného rizika úmrtí mladých otců vědci uvedli také předčasné sňatky, neplánovaná těhotenství a ekonomický a psychický stres.

Zároveň se vědcům podařilo odvodit optimální věk pro narození prvního dítěte: jak se ukázalo, u mužů, kteří se stali otcem v období od 30 do 44 let, šance na úmrtí před 54. rokem věku nejenže nevzrostla, ale dokonce se snížila o celých 22 procent.

Zdroj: livescience.com, deseret.com