Z matematického hlediska je možné cestování v čase. Paradox nemusí nastat

Přidat na Seznam.cz

Germain Tobar, student fyziky na University of Queensland v Austrálii, říká, že provedl výpočty, které ukazují, že je možné se vrátit v čase. Až dosud měli vědci s tímto myšlením jeden zásadní problém – paradoxy, k nimž to vede. Tobar však říká, že k nim nemusí dojít.

Takzvaný paradox děda popisuje situaci, kdy se teoretický cestovatel v čase vrátí a zabije svého vlastního dědečka před početím dítěte, tedy otce cestovatele v čase. Jelikož se otec cestovatele nenarodil na svět, nemůže přijít ani syn. Existuje paradox.

Podobnou situaci lze odvodit ze zápletky filmů Terminátor, kdy se roboti vydávají zpět v čase, aby zabili svého protivníka. Pokud by ho však zabili, nečelili by problémům jeho vzpoury a nemuseli by nikoho posílat zpět do minulosti. Takové myšlení vás může ve skutečnosti bolet.

Germain Tobar, student fyziky, přistupoval ke svým myšlenkám trochu jiným způsobem, za předpokladu, že k paradoxům vůbec nemusí dojít, a po provedení nezbytných výpočtů uvedl, že je to skutečně možné. Základem musí být Einsteinovy ​​úvahy zmíněné Tobarem:

Einsteinova obecná teorie relativity předpovídá existenci časové smyčky nebo cestování v čas, kde událost může existovat jak v minulosti, tak v budoucnosti a teoreticky převrací studium dynamiky na hlavu.

Co to v praxi znamená? Pro paradox děda to může znamenat, že zabití vlastních prarodičů a rodičů nemusí nutně znamenat zastavení narození cestovatele. Stále se může narodit v jiné rodině. Podobně s Terminátorem, pokud by Sarah Connor měla být v budoucnu zabita, mohla by být dítětem jiné ženy.

Fyzik Fabio Costa z University of Queensland, který dohlížel na práci studenta, uvedl, že výpočty byly správné a že Tobarův výzkum byl čistě science fiction. A zatímco cestování v čase může být dokonce pravděpodobné z matematického hlediska, stále neexistují důkazy o tom, že je to prakticky možné.