Tipy, jak být v práci úspěšnější. Znáte je také?

Přidat na Seznam.cz

Pokud jste právě získali vysněnou práci a vše se vám daří, nebo se chcete posunout na další úroveň, neusněte na vavřínech a převezměte odpovědnost za svůj osobní rozvoj, pomůže vám to jen urychlit kariéru.

Být úspěšný a produktivní v práci vyžaduje víc než jen účast, vyžaduje to aktivní přístup k vlastnímu výkonu. To, jak svou práci vykonáváte, je stejně důležité jako to, co děláte.

Úspěšná společnost je taková, ve které se jednotlivci rozvíjejí, učí a přispívají k jejím celkovým cílům. Podpora neustálého zlepšování prostřednictvím průběžné komunikace, sdílení informací, hodnocení a odměňování může pomoci jednotlivcům i organizacím pokročit v dosahování jejich cílů.

Odvrácenou stranou tohoto přístupu je však to, že můžete uklouznout tím, že si nebudete vědomi svých silných a slabých stránek. Může být snadné vidět silné a slabé stránky ostatních lidí, se kterými pracujete, ale vždy je těžší kritizovat sebe sama.

Pokud se vám nedaří přijít na to, jak se můžete na svém pracovišti zlepšit, požádejte o upřímnou zpětnou vazbu blízkého spolupracovníka nebo svého nadřízeného. Buďte však připraveni slyšet pravdu, protože nemůžete změnit návyk nebo chování, pokud nejste připraveni je vidět.

Zpětná vazba vám poskytne cenné informace o tom, co od vás lidé očekávají, jaké jsou případné oblasti pro růst a na čem musíte zapracovat nejdříve. Nezapomeňte se snažit přijmout jakoukoli kritiku s grácií. Důležité je vyjádřit, že byste na daném problému rádi zapracovali, a probrat, co je třeba změnit.

Našich deset tipů, jak dosáhnout úspěchu v práci:

 1. Pochopte očekávání svého zaměstnavatele
  Ujistěte se, že rozumíte firemní kultuře. Vaše kulturní „přizpůsobení“ organizaci a váš pracovní vztah s nadřízeným nebo manažerem jsou velmi důležité. Ujistěte se, že znáte hodnoty společnosti, abyste je mohli účinně demonstrovat.
 2. Mějte pozitivní přístup
  Ať už se vám daří dobře, nebo špatně, vždy si zachovejte vyrovnaný postoj a odolejte nutkání stěžovat si spolupracovníkům na svého šéfa nebo na svou práci. Vaše stížnosti by se mohly dostat až k výše postaveným pracovníkům ve společnosti. Místo toho najděte správné kanály, jak navrhnout zlepšení.
 3. Buďte týmovým hráčem
  Společnosti si cení těch, kteří jsou ochotni odložit své osobní cíle ve prospěch celkových cílů oddělení nebo společnosti. Týmových hráčů si všimnou a často postupují rychleji než ti, kteří mají sebe-střednější přístup.
 4. Ochota vzít na sebe povinnosti navíc
  Ať už jde o dohled nad novým velkým projektem nebo nabídku naučit se nový systém, vždy se dobrovolně přihlaste k dalším povinnostem. Může to být samozřejmost, ale lidé, kteří na svém pracovišti vynikají, často jdou nad rámec toho, co se po nich chce.
 5. Nepomlouvejte
  Soustřeďte se na pozitivní věci a vyhněte se sdílení citlivých osobních informací nebo informací z oddělení se svými spolupracovníky. Dbejte na to zejména při účasti na firemních setkáních a vyhněte se pokušení sdělovat informace nadměrně, když vám to nepřísluší.
 6. Buďte ohleduplní
  Bez ohledu na to, zda sdílíte těsný pracovní prostor, respektujte sdílený kancelářský prostor tím, že při telefonování a osobním jednání budete mluvit na přiměřené úrovni. Kdykoli můžete, zajděte za spolupracovníky na kus řeči, využijte toho jako příležitosti k navázání bližších pracovních vztahů.
 7. Zachovejte si soukromí
  Osobní hovory a e-maily omezte na minimum. Vyřizování záležitostí nechte na dobu oběda nebo na dobu, kdy nejste v práci. Nesdělujte intimní detaily ze svého společenského života v kuchyňce nebo v jídelně, aby je všichni slyšeli.
 8. Osobní záležitosti na firemních technologiích
  Většina firem monitoruje používání technologií zaměstnanci, takže byste měli vynechat osobní e-maily a textové zprávy. Mějte také na paměti, že ventilování pocitů týkajících se vašeho pracoviště nebo šéfa na sociálních sítích si může přečíst kdokoli.
 9. Přijďte včas
  Většina zaměstnavatelů je připravena být flexibilní a každé prostředí má svá vlastní pravidla pro dodržování docházky. Zjistěte si, jaká jsou, a dodržujte je. Chcete tím dát najevo, že je na vás spolehnutí a že jste ochotni udělat něco navíc, abyste splnili firemní cíle.
 10. Dodržujte termíny
  Dodržujte své slovo. Vždy dodržujte termíny; pokud nějaký termín prošvihnete, může to mít následný efekt v celé firmě. Pokud se domníváte, že nebudete schopni splnit zadaný úkol včas, promluvte si se svým šéfem s dostatečným předstihem před termínem.

A konečně, když jdete za svým šéfem s problémem, jděte s alespoň jedním návrhem řešení. I když šéf váš návrh nepřijme, budete vypadat jako řešitel problémů.

Zdroj: hays.com.au