Musíme mít na mysli, že svět se netočí jen kole nás

Přidat na Seznam.cz

Žijeme ve světě, který se díky vyspělým technologiím ze dne na den zmenšuje. Internet a vysokorychlostní komunikace nám pomáhá dorozumívat se rychle, pohodlně a efektivněji. Na druhou stranu nás tato novodobá otevřenost hranic konfrontuje s tím, co bylo do nedávná za nimi skryté. Odlišné světy, kultury, mravy, zvyky, představy – to vše nás ovlivňuje a zkouší naše povahy. Přijímat odlišnosti s určitou dávkou pochopení a tolerance vyžaduje poměrně dost úsilí. Pokud se však člověk nesnaží, představa o jeho vlastní nadřazenosti ho může rychle pohltit.

Všichni jsme etnocentrici …
Etnocentrismus je pojem používaný především v sociálních vědách. Označuje interpretaci kulturních, společenských a životních jevů cizí kultury v pojmech té vlastní. Zjednodušeně to znamená asi to, že představy určitého kmene o nadpřirozenosti takového jevu jako je například bouře musí být z našeho pohledu zaručeně hloupé a naivní, protože, jak všichni víme, bouře je „jen“ obyčejný meteorologickým jevem.

Etnocentrismus, ať už vypadá jakkoli neškodně, může vést k předsudkům s vážnými následky, jakými jsou například diskriminace či násilí. I proto je třeba být si vědom toho, že každý jeden z nás je svojí podstatou etnocentrik. Právě přiznání si tohoto faktu nám může pomoci v boji proti tomuto neduhu.

Dalším důležitým krokem je zjištění, proč to tak vůbec je. Důvodů může být hned několik. U několika lidí představuje jakékoliv „neznámo“ obrovského strašáka, který ohrožuje vše na co je dotyčný naučen či jinak navázán. Stejně tak i negativní zkušenost s představiteli nějaké konkrétní kultury či určitým jevem může výrazně přispět k postupně se vynořujícímu pocitu nadřazenosti. Důležitým bodem je uvědomění si tohoto faktu a snaha něco s tím dělat! Nemusíte mít z toho strach. Se vším se dá bojovat a jinak tomu není ani v tomto případě! Ne nadarmo se říká: „Všechno se dá, pokud se chce!“

Jak tomu čelit?
Etnocentrické nahlížení na svět se dá „přechytračit“ tím, že se budete snažit akceptovat věci a jevy, na které nejste zvyklí. Akceptování určité představy či přesvědčení však automaticky neznamená jeho praktikování. Nebojte se proto poznávat kulturní jevy a odlišné názory s otevřenou myslí. Používejte všechny dostupné argumenty, ale nezlobte se, pokud vám je váš spolu diskutér „přebije“ jinými.

Jen snahou o porozuměním určitého jevu „zevnitř“ komplexně, můžete dospět k neodsudzujícímu a chápavému postoji. Pokud máte pocit, že vy sám jste terčem odsuzování, pokuste se s tím bojovat. Tím se samozřejmě nemyslí fyzické násilí, ale spíše otevřený dialog. V případě, že nejde o nebezpečného agresora, který vám vyhrožuje napadením, zkuste s dotyčnou osobou navázat rozhovor. Řekněte jí něco o sobě, o zemi, z níž pocházíte či o kultuře, ve které jste vyrůstali. V případě, že vás ani po vaší snaze nebude ochotna či schopna akceptovat, třeba se nad to povznést a jít dál. Za rohem určitě najdete člověka, který bude ochoten poslouchat!