Proč některým mužům trvá kakání tak dlouho?

Přidat na Seznam.cz

Pokud jste někdy přemýšleli, proč mužům trvá defekace tak dlouho, možná jste si položili otázku, zda to má nějaký zdravotní důvod. Proč by jinak některým mužům trvalo vyměšování mnohem déle než ženám? Odpověď však zřejmě není anatomická. Ve skutečnosti mohou být muži při vyměšování skutečně rychlejší než ženy.

Jedna studie z roku 2009 v časopise Gender Medicine se snažila prozkoumat rozdíly mezi pohlavími při různých potížích s vyměšováním. Výzkumníci se zabývali zácpou, konzistencí stolice, nutností používat k vyprazdňování prsty a řadou dalších méně než příjemných stavů souvisejících s kakáním. Tým došel k závěru, že ženy častěji než muži trpí „abnormálními střevními návyky“ a zácpou.

Jinými slovy, ženy mají tendenci mít více střevních potíží než muži. Takže pokud něco, tak jsou to ženy, které by měly trávit více času na záchodě.

Podobné výsledky přinesla i studie z roku 1992 v časopise Gut. Dotazník, jehož cílem bylo posoudit rozdíly mezi pohlavími ve střevních návycích téměř 1900 mužů a žen v Anglii, ukázal, že ačkoli většina lidí bez ohledu na pohlaví nemá „konvenčně normální funkci střev“, statisticky se zdálo, že ženy se častěji než muži potýkají s problémy na toaletě.

Muži však skutečně tráví na záchodě více času. Nedávný britský průzkum provedený společností UK Bathrooms, která se zabývá výrobou koupelnového vybavení a o němž informoval deník The Daily Mail, ukázal, že muži stráví na toaletě v průměru 1 hodinu a 35 minut týdně, tedy téměř 14 minut denně, zatímco ženy stráví na toaletě jen 55 minut týdně, tedy téměř 8 minut denně.

To může znamenat, že muži, kteří tráví na záchodě celé věky, dělají víc než jen kadí. Výzkum například zjistil, že 86 % mužů si většinu času čte, když sedí na záchodě, zatímco u žen je to jen 27 %. U českých toalet to bude plus mínus stejné.

Jiná studie z roku 2009, publikovaná v časopise Neurogastroenterology & Motility, zjistila, že ze 499 dotázaných mužů a žen více než polovina mužů (64 %) a méně než polovina žen (41 %) uvedla, že si na toaletě pravidelně čtou.

Zdroj: livescience.com, sciencedirect.com, gut.bmj.com, dailymail.co.uk, onlinelibrary.wiley.com, redakčně upraveno