Pocházel Barbar Conan skutečně z Ruska?

Přidat na Seznam.cz

Epická sága o meči a kouzlech, v níž se brutální válečník snaží pomstít své rodiče, které zabily síly krutého nekromanta, si získala pozornost milionů fanoušků z celého světa. V roce 1982 si postavu zahrál Arnold Schwarzenegger a v roce 2011 Jason Momoa.

Původní knižní série, která dala vzniknout sáze o Conanovi Barbarovi, má překvapivý zvrat, který fanoušky série zmátl a donutil je položit si otázku: Pochází Barbar Conan z Ruska?

Hyborský věk

Conanův vesmír odstartoval na počátku 30. let 20. století texaský spisovatel Robert E. Howard. Howardovy příběhy nebyly za jeho života nikdy sebrány. Nicméně po jeho smrti se mu připisuje zásluha o zahájení žánru meče a kouzel v literatuře.

První sbírka Howardových příběhů o Conanovi vyšla až v roce 2002 v knize s názvem Příchod Conana Cimmeřana. Události v knize se odehrávají v době takzvaného Hyborského věku, fiktivního období pozemských dějin, které autor vytvořil speciálně proto, aby sloužilo jako dějiště conanovských příběhů.

Howard si jako milovník historie uvědomoval obtíže spojené se zachováním historické přesnosti ve svém fiktivním díle. Aby čtenáře nezatěžoval zdlouhavým vysvětlováním a zbytečnými detaily, vymyslel autor fiktivní zaniklý věk a umístil do něj své postavy.

Co se týče Conanova původu, zvolil autor podobný přístup: vybral jména a místa, která odpovídala těm existujícím ve skutečnosti, a okořenil je patřičným podílem fantazie.

Cimmerie

Robert E. Howard vytvořil Conana Cimmeřana. Ačkoli Cimmeřané ve skutečnosti existovali, autorova představa o jejich původu nebyla ničím jiným než plodem jeho tvůrčí mysli.

Ve skutečnosti byli Cimmeřané kočovný indoevropský národ, který se někdy kolem roku 1000 př. n. l. stěhoval ze Střední Asie do pontsko-kaspické stepi. Ta se rozkládala od Dunaje po Ural a pokrývala oblast černomořského pobřeží. Oblast, kde tyto kmeny sídlily, zahrnovala severní pobřeží Černého moře, část Krymského poloostrova a oblast Kerčského průlivu.

Odtud pramení teorie, že se Barbar Conan mohl narodit na území dnešního Ruska. Autor původního příběhu měl však na Conanovo rodiště jiný názor, nazval ho Cimmerií.

Někteří se domnívají, že Howard si představoval zemi Cimmerii tak, že se geograficky nachází nad dnešním Irskem, Skotskem, Walesem a Anglií. Přesto se opět na některých mapách fiktivní Cimmerie vyskytuje v naprosto fiktivním prostředí a zdá se, že nemá smysl ji geograficky lokalizovat v reálném světě.

Autor si fiktivní Cimmerii představoval jako temnou a nevlídnou zemi, kde přežití v tvrdých podmínkách posiluje muže.

Na rozdíl od ponuré smyšlené země je pobřeží Černého moře a další oblasti, kde se usadili autentičtí Kimmeřané, mnohem veselejším místem. Ukazuje se, že fiktivní Cimmerie není nic jiného než Howardova propracovaná fantazie, která nemá s historickou realitou nic společného, kromě kmene, od něhož fiktivní země odvozuje své jméno.

Zdroj: rbth.com