Nenávist vůči homosexuálům, je spojena s nízkou inteligencí, tvrdí studie

Přidat na Seznam.cz

Podle nejnovější studie mají lidé s nižším IQ tendenci k homofobním předsudkům. Souvislost nižší inteligence a vytváření si předsudků už naznačili předešlé výzkumy a nové zjištění jim dávají za pravdu.

Vědci z australské University of Queensland uveřejnili studii, která potvrzuje dřívější domněnky, že lidé s nižším inteligenčním kvocientem (IQ) mají tendenci vytvářet si homofobní předsudky. Doposud byly tyto souvislosti prokázáno pouze na území Spojených států, takže toto je první studie mimo USA, která je potvrzuje, píše portál Unilad.

Níže IQ znamená silnější tendence k homofobii

Výsledky studie, které se zúčastnilo více než 11 500 Australanů, zveřejnili v časopise Intelligence. Výzkumný tým čerpal data z průzkumu HILDA (Household, Income and Labour Dynamics in Australia) z let 2012 a 2015. Otázky prvního průzkumu byly zaměřeny na posouzení poznávacích (kognitivních) schopností respondentů, ve druhém dotazníku účastníci vyjadřovali svůj názor na rovnost práv.

Respondenti odpověděli na stupnici od 1 (vůbec nesouhlasím) do 7 (naprosto souhlasím). Dotazník obsahoval například položku, která zněla: „Homosexuální páry by měli mít stejná práva, jako heterosexuální páry.“ Průzkum přitom ukázal, že čím méně inteligentní respondent byl, tím častěji projevoval tendence k vytváření předsudků vůči párům stejného pohlaví. Tomuto zjištění dávali za pravdu i další proměnné, jako například vzdělání či společensko-ekonomický status respondenta.

grayscale photo of two man standing on body of water
Foto: デク ストーン / Unsplash.com

Kognitivní schopnosti a předsudky

Autoři studie uvádějí: „Souvislost mezi nízkou kognitivní schopností a podporou předpojatých nerovnostářských názorů dobře známá. Tato studie ke stávajícím zjištěním přidává konkrétní analýzy zaměřené na souvislosti mezi kognitivními schopnostmi a názory na LGBT témata. Jednotlivci s nízkou kognitivní schopností mají spíše tendenci nepodporovat rovnost práv pro páry stejného pohlaví.“

Zároveň však vědci upozorňují i na další závěr, ke kterému výzkumem dospěli. Výsledky totiž ukazují, že kognitivní schopnosti hrají při vytváření předsudků klíčovou a zároveň velmi podceňovanou roli. Výzkumníkům tak pro další pozorování doporučují do dotazníkových modelů lépe zapracovat faktor kognitivních schopností respondenta.