Na mužském vzhledu záleží víc, než ženy přiznávají, ukazuje studie

Přidat na Seznam.cz

I když má muž skvělou osobnost, žena, která hledá partnera, doufá, že je alespoň trochu roztomilý, vyplývá z nové studie.

Výzkumníci požádali mladé ženy (ve věku 15 až 29 let), aby si ze série fotografií a popisů vybraly potenciální nápadníky, zatímco matky těchto žen (ve věku 37 až 61 let) měly na základě stejných informací vybrat možné nápadníky pro své dcery. Výsledky ukázaly, že vzhled muže ovlivnil obě skupiny žen silněji než jeho osobnostní profil. To platilo i v případě, že profil muže byl naplněn velmi žádoucími osobními vlastnostmi, jako je úcta, čestnost a důvěryhodnost.

Dcery i matky hodnotily atraktivní a středně atraktivní muže jako žádanější partnery k randění než neatraktivní muže, uvedly výsledky výzkumu, které byly v březnu zveřejněny online v časopise Evolutionary Psychological Science.

Studie naznačuje, že ženy si u potenciálních partnerů cení fyzické atraktivity mnohem více, než tvrdí, uvedla autorka studie Madeleine Fugèreová, profesorka sociální psychologie na Eastern Connecticut State University ve Willimanticu.

Předchozí výzkumy na toto téma přinesly rozporuplné výsledky. Některé studie naznačují, že jak rodiče, tak jejich dospělé děti (zejména dcery) mohou tvrdit, že osobnost je u potenciálního partnera důležitější než vzhled, přičemž tito jedinci obvykle řadí fyzickou atraktivitu na nižší místo v seznamu osobnostních charakteristik. Zdá se však, že v reálném životě se lidé takto při romantickém rozhodování nerozhodují, uvedla Fugèreová v rozhovoru pro časopis Live Science. Například údaje z výzkumu rychlých rande ukazují, že fyzická atraktivita muže má silný vliv na preference partnerů u žen, uvedla profesorka Fugèreová.

Minimální úroveň atraktivity

V nové studii vědci zkoumali 80 dcer a 61 matek. V jednom experimentu byly každé ženě ukázány barevné fotografie tří mužů. Jeden z těchto mužů byl považován za „atraktivního“, jeden za středně atraktivního a jeden za „neatraktivního“, jak bylo určeno na základě údajů z předchozího výzkumu.

Každá fotografie byla opatřena jedním ze tří profilů vlastností, které zahrnovaly osobnostní charakteristiky a atributy, jež byly na základě předchozích studií určeny jako jedna ze tří různých úrovní atraktivity pro ženy hledající potenciální romantické partnery. Jednalo se o „vysoce žádoucí“, „žádoucí“ a nejhůře hodnocenou kategorii, kterou výzkumníci nazvali „středně žádoucí“.

Profil vysoce žádoucích vlastností obsahoval tři vlastnosti: úctyhodnost, důvěryhodnost a čestnost. Vlastnosti pro žádoucí byly přátelské, spolehlivé a zralé, zatímco středně žádoucí vlastnosti popisovaly muže jako příjemně naladěné a ambiciózní a inteligentní.

Po prohlédnutí tří fotografií a osobnostních profilů měly ženy ohodnotit, jak atraktivní jim každý muž připadá, jak příznivý je podle nich jeho osobní popis a jak žádoucí je pro ně jako partner (nebo pro matky, jak žádoucí je jako partner pro jejich dcery).

Výsledky ukázaly, že pokud byl muž považován za atraktivního nebo středně atraktivního, matky i dcery si vybraly muže, který měl nejžádanější osobnostní rysy. Když však byl neatraktivní muž spojen s nejžádanějším osobnostním profilem, dcery ani matky ho jako potenciálního romantického partnera nehodnotily tak příznivě jako lépe vypadajícího muže s méně žádoucím osobnostním profilem.

Výzkumníci dospěli k závěru, že jak mladé ženy hledající muže, tak matky hledající pro své dcery nápadníky považují minimální úroveň atraktivity za důležité kritérium u potenciálního partnera.

Vzhled je pro ženy důležitý

Studie naznačuje, že pokud je muž považován za alespoň průměrně atraktivního, pak je pro ženy důležitá jeho osobnost, uvedla profesorka Fugèreová. Pokud je muž považován za méně než středně atraktivního, nezdá se, že by pro ženy tolik záleželo na tom, jaká je jeho osobnost, vysvětlila Fugèreová.

Profesorka však také dodala, že „různí lidé mají různé vnímání toho, co považují za středně atraktivní“.

Zjištění navíc ukázala, že „pro mladé ženy a jejich matky je mírná atraktivita nutností a nejsou ochotny se jí vzdát ve prospěch osobnosti,“ uvedla profesorka Fugèreová.

Vysvětlila, že fyzická atraktivita zřejmě funguje jako strážce brány pro potenciální partnery. Pokud muž splňuje požadovanou úroveň fyzické atraktivity, pak jsou ženy ochotny zvážit jeho osobnostní charakteristiky, ukázala studie.

Nová zjištění v kombinaci s předchozími výzkumy, v nichž ženy uváděly, že osobnost je pro ně důležitější, však naznačují, že ženy mají tendenci podceňovat skutečný význam, který přikládají fyzické atraktivitě muže, uvedla Fugèreová.

U mužů to podle ní neplatí. Muži si vědoměji uvědomují, nebo jsou ochotnější připustit, že dobrý vzhled ženy je pro ně důležitější než osobnost, řekla Fugèreová. Důraz mužů na vzhled při výběru partnera může mít biologický základ, protože muži mohou spojovat fyzickou atraktivitu ženy s její plodností.

Zdroj: livescience.com