Může vzdání se masturbace skutečně zvýšit hladinu testosteronu u mužů? Odborník vysvětluje

Přidat na Seznam.cz

Nofap je rostoucí online hnutí, které se věnuje zanechání masturbace a dokonce i sexu na delší dobu, obvykle kolem 90 dní.

Organizace NoFap.com, která vznikla jako odnož vlákna na Redditu v roce 2011, se popisuje jako komunitní platforma zaměřená na sexuální zdraví, jejímž cílem je pomoci lidem překonat závislost na pornu a nutkavé sexuální chování.

Deklarované výhody však nyní rozšířily dosah nofapu mimo oblast zotavení ze závislosti na pornografii a do hlavních iniciativ v oblasti zdraví a životního stylu. Zastánci nofapu hlásají řadu sexuálních, fyzických a duševních zlepšení, včetně zvýšené hladiny testosteronu. Existují však nějaké důkazy, které to potvrzují?

Testosteron u mužů skutečně má hluboký vliv na náladu, prokazatelně zlepšuje depresi, štěstí a motivaci. Jednoznačně souvisí s růstem svalů a fyzickou výkonností (proto je zakázanou doplňkovou látkou ve většině sportovních disciplín). A na testosteronu závisí mnoho aspektů mužských sexuálních funkcí. Proč bychom tedy nemohli spojit souvislosti mezi nofapem a testosteronem?

Skutečné důkazy

No, hlavním důvodem jsou důkazy. Při citování důkazů na podporu přínosů sexuální abstinence jako prostředku ke zvýšení testosteronu se neustále objevují dvě studie. V první z nich byla deseti mužům dvakrát změřena hladina testosteronu (výchozí hodnota) před masturbací a orgasmem (několik testů je spolehlivějších než jen jeden) a poté v desetiminutových intervalech po nich.

Následovalo třítýdenní období, kdy byli instruováni, aby se zdrželi „jakýchkoli sexuálních aktivit“. Po uplynutí tohoto období se proces opakoval. Po abstinenci bylo zaznamenáno, že testosteron byl při výchozích měřeních vyšší.

Navzdory závěrům výzkumu byl vzorek této studie nepatrný. A zvýšení testosteronu mohlo být ve skutečnosti způsobeno očekáváním sexuálního vzrušení ve druhém pokusu po abstinenci. Navíc hladina testosteronu při prvním základním měření byla ve skutečnosti stejná před abstinencí i po ní, při druhém měření se mírně lišila. Bez dalších údajů tedy nelze skutečně říci, že abstinence vůbec zvyšuje hladinu testosteronu.

Druhá studie uvádí 45% zvýšení hladiny testosteronu po sedmi dnech abstinence. Jednalo se však o dočasný vrchol, který se poté vrátil na stejnou úroveň jako předtím, a to i při pokračující abstinenci, a zůstal takový. Takové přechodné změny hladiny testosteronu pravděpodobně nemají žádné trvalé účinky na zdraví mužů a mohou sloužit především jako regulátor tvorby nových spermií.

Na druhou stranu několik studií neprokázalo buď žádný vliv abstinence na testosteron, nebo že hladina testosteronu byla po masturbaci či sexu skutečně vyšší. Měřením testosteronu před masturbací a bezprostředně po ní u 34 zdravých mladých mužů bylo zjištěno, že hladina testosteronu se po vlastní stimulaci zvýšila. Jakékoli dlouhodobější účinky však nebyly ověřeny. Důkazy spojující masturbaci se změnami hladiny testosteronu jsou přinejlepším omezené a se smíšenými závěry.

Psychické problémy mohou způsobit pokles hladiny testosteronu.

Proti argumentu pro nofap stojí dobře zdokumentované přínosy sexuální aktivity, včetně masturbace, pro zdraví. Uvolňování endorfinů při orgasmu vede k pozitivním pocitům. Masturbace může pomoci uvolnit nahromaděný stres a napomoci relaxaci, zlepšit spánek, zlepšit náladu, uvolnit sexuální napětí a křeče a dokonce umožnit lepší pochopení sexuálních přání a potřeb. A u mužů může být pravidelná ejakulace dokonce určitou možnou ochranou před rakovinou prostaty, i když tento vztah není zatím zcela jasný.

Psychologické důvody

Ve skutečnosti se zdá, že masturbace jako taková nemá žádné negativní účinky na sexuální a celkové zdraví, a to zejména ve vztahu k hladině testosteronu u mužů. Problém může spočívat v nadměrné masturbaci a postoji k vlastnímu potěšení.

Osobní vnímání masturbace může způsobit psychologické účinky, které ovlivňují hladinu testosteronu. Pokud má někdo po masturbaci pocity viny, může dojít k nahromadění úzkosti a deprese. Tento pocit viny může být založen na pocitu nemorálnosti, například na nevěře partnerovi nebo na náboženských konfliktech. Studie zkoumající motivaci k abstinenci zjistila, že důvodem jsou především postoje, konkrétně vnímání masturbace jako nezdravé nebo špatné.

Takže pro každého, kdo se pustí do období abstinence jako zdravotního výstřelku, není zjevná škoda v pokusu a může dokonce dojít k vnímanému zlepšení v některých aspektech života. Mějte však na paměti, že neexistuje žádný důvod domnívat se, že nofap významně zvýší hladinu testosteronu, a možná přicházíte o mnohé výhody zdravé masturbace.

Zdroj: theconversation.com