Mírná obezita ubírá roky z průměrné délky života

Přidat na Seznam.cz

Výzkum Oxfordské univerzity zjistil, že mírná obezita, která je dnes běžná, zkracuje délku života přibližně o 3 roky a těžká obezita, která je stále ještě neobvyklá, může zkrátit život o 10 let. Tato desetiletá ztráta se rovná následkům celoživotního kouření.

Analýza shromáždila údaje z 57 dlouhodobých výzkumných studií, které většinou pocházely z Evropy nebo Severní Ameriky. Lidé byli sledováni v průměru 10 až 15 let, během nichž zemřelo 100 000 osob, což z ní činí dosud nejrozsáhlejší výzkum vlivu obezity na úmrtnost. Koordinátorem studie bylo oddělení Clinical Trial Service Unit (CTSU) v Oxfordu a její výsledky byly zveřejněny online v časopise The Lancet.

Studie používaly k hodnocení obezity index tělesné hmotnosti (BMI). BMI se vypočítá vydělením hmotnosti člověka v kilogramech (kg) druhou mocninou jeho výšky v metrech (m). Pokud má člověk BMI 30 až 35, je středně obézní; pokud má BMI 40 až 50, je těžce obézní. Ačkoli BMI není dokonalé, je užitečné pro posouzení míry, do jaké tuková tkáň způsobuje špatný zdravotní stav.

Mezi 900 000 muži a ženami, kteří se zúčastnili studie, byla úmrtnost nejnižší u těch, kteří měli BMI 23 až 24 bodů. To znamená, že pokud by například člověk měřil 1,70 m, jeho optimální váha by byla přibližně 70 kg.

Epidemiolog doktor Gary Whitlock z Oxfordské univerzity, který analýzu vedl, k výsledkům uvedl.

„Nadměrná hmotnost zkracuje délku lidského života. V zemích, jako je třeba Velká Británie a Amerika, zkracuje hmotnost o třetinu vyšší, než je optimální, délku života přibližně o 3 roky. Pro většinu lidí znamená o třetinu vyšší váha, než je optimální, 20 až 30 kilogramů nadváhy. Pokud začínáte trpět nadváhou nebo obezitou, vyhnutí se dalšímu nárůstu hmotnosti by vám mohlo přidat roky života.’’

Hlavní statistik studie, profesor Oxfordské univerzity Sir Richard Peto, při porovnávání účinků obezity s kouřením uvedl.

„Tato studie ukázala, že pokračování v kouření je stejně nebezpečné jako zdvojnásobení tělesné hmotnosti a třikrát nebezpečnější než mírná obezita. Změna stravy, ale pokračování v kouření není cestou k prodloužení délky života. Pro kuřáky je klíčové, že přestat kouřit funguje.“

U těch, kteří byli mírně obézní (BMI 30 až 35, což je dnes běžné), se délka života zkrátila o tři roky. Těžká obezita (BMI 40 až 50, což je stále neobvyklé) zkrátila délku života asi o 10 let; to je podobný efekt jako celoživotní kouření. Přestože je těžká obezita častější v Severní Americe než v Evropě, na obou místech je mnohem méně častá než středně těžká obezita, která má na délku života jen třetinový vliv než kouření.

Vyšší úmrtnost byla také zaznamenána u osob, které měly BMI výrazně nižší než 23 až 24 bodů. Toto nebezpečí bylo mnohem větší u kuřáků než u nekuřáků. Přesný důvod tohoto jevu zůstává neznámý.

Obezita zvyšuje úmrtnost na některé typy rakoviny, ale hlavní způsob, jakým zabíjí, je zvýšení rizika srdečních onemocnění a mrtvice.

Zdroj: ox.ac.uk, redakčně upraveno