Kdo vynalezl pivo? Bohužel Češi to nebyli

Přidat na Seznam.cz

Kdy a kde vzniklo první pivo? Je obtížné přiřadit vynález piva k určité kultuře nebo časovému období, ale první kvašené nápoje na světě se pravděpodobně objevily spolu s rozvojem obilnářství asi před 12 000 lety.

Jak se lovecko-sběračské kmeny usazovaly v zemědělských civilizacích založených na základních plodinách, jako je pšenice, rýže, ječmen a kukuřice, možná také narazily na proces kvašení a začaly vařit pivo. Někteří antropologové tvrdí, že touha těchto raných lidí po vařeném nápoji mohla přispět k neolitické revoluci tím, že inspirovala nové zemědělské technologie.

Nejstarší známý alkoholický nápoj se možná vařil kolem roku 7000 př. n. l. v Číně ve vesnici Ťia-chu, kde neolitická keramika dokládá medovinu z rýže, medu a ovoce.

První ječné pivo se s největší pravděpodobností zrodilo na Blízkém východě, kde jsou důkazy o výrobě piva staré asi 5000 let, tedy od Sumerů ve starověké Mezopotámii. Nejenže archeologové objevili keramické nádoby z doby 3400 let př. n. l., na kterých se stále nachází zbytky piva, ale v „Hymnu na Ninkasi“ – ódě na sumerskou bohyni piva z doby 1800 let př. n. l. – je popsán recept na oblíbený starověký nápoj, který vyráběly ženské kněžky.

Tento na živiny bohatý mok byl základem sumerské stravy a pravděpodobně představoval bezpečnější alternativu k pitné vodě z okolních řek a kanálů, která byla často znečištěna zvířecím odpadem.

Konzumace piva vzkvétala také v Babylonské říši, kde její starověký soubor zákonů, Chammurapiho zákoník, nařizoval občanům denní příděl piva. Nápoj se rozděloval podle společenského postavení. Dělníci dostávali dva litry denně, zatímco kněží a správci pět. V té době byl nápoj vždy nefiltrovaný a na dně nádob se hromadil zakalený, hořký sediment. Byla vynalezena speciální brčka, aby se tomuto bahnu zabránilo.

Jen málo starověkých kultur milovalo své pivo tak jako staří Egypťané. Dělníci podél Nilu byli často placeni přídělem výživného, sladkého nápoje a všichni od faraonů po rolníky a dokonce i děti pili pivo jako součást každodenní stravy. Mnohá z těchto starověkých piv byla ochucována neobvyklými přísadami, jako jsou mandragora, datle a olivový olej.

Moderněji chutnající nápoje se objevily až ve středověku, kdy křesťanští mniši a další řemeslníci začali vařit piva ochucená chmelem.

Zdroj: history.com