Kdo se nejvíce dívá v Evropě na porno? Jsou to i země, které mají vysoký podíl věřících

Přidat na Seznam.cz

Konzumují porno pouze muži? Zdá se, že tento stereotyp částečně platil i v roce 2021. V Evropě jsou hlavními návštěvníky pornostránek Pornhub muži. To může naznačovat, že sledování pornografie zůstává činností, kterou se zabývají převážně muži.

Nicméně ženské návštěvnice Pornhubu ve Španělsku a Polsku tvořily 38, respektive 32 procent všech návštěvníků ze svých zemí. Kromě toho více než čtvrtinu návštěvníků tvořily ženy i v dalších evropských zemích. Jinými slovy, zdá se, že porno konzumují i ženy.

Statistic: Gender distribution of pornhub.com visitors in selected European countries in 2021 | Statista
Find more statistics at Statista

Rozdíl v četnosti konzumace porna mezi pohlavími

V roce 2014 navštěvovali francouzští muži pornografické stránky častěji než ženy. Čtvrtina dotázaných mužů ve Francii navštěvovala takové stránky alespoň jednou týdně, zatímco pouze tři procenta žen uvedla, že je navštívila za týden. Z tohoto důvodu lze diskutovat o tom, že i když ženy porno konzumují, z hlediska frekvence jsou hlavními konzumenty muži.

Spotřeba porna se vyvíjí paralelně s vývojem technologií

Dávno je pryč vláda časopisů, videokazet a dokonce i DVD. V současné době vedou pornografické webové stránky, jako je Pornhub. S rozvojem technologií navštěvuje tyto stránky stále více lidí na svých mobilních telefonech. V Nizozemsku vzrostlo používání mobilních telefonů pro sledování porna z 51 % v roce 2015 na 62 % v roce 2018. Podobná zjištění byla zjištěna i ve Francii . Navzdory tomu zůstává pornografie citlivým tématem, přinejmenším v USA, kde více než polovina Američanů uvedla, že pornografie je morálně špatná.

Země s největším počtem věřících na prvních místech

Ještě zajímavější data nám ukazuje statistika sledování porna v zemích, kde je velký počet věřících. Na prvních příčkách se umístilo Španělsko a Polsko, kde je zakořeněna velmi silná katolická víra. Na dalších místech se umístila Itálie spolu s Ruskem. Otázka je, proč tyto země vykazují tak velký počet sledujících, když země s menším zastoupením věřících jsou na spodních příčkách.

Zdroj: statista.com, redakčně upraveno