Kdo jsou sigma muži a proč jsou tak oblíbení?

Přidat na Seznam.cz

Možná jste už jednou nebo dvakrát v životě slyšeli o sebevědomém a panovačném alfa samci. Zdá se, že tento typ osobnosti je středem pozornosti mužů i žen. Muži jsou naučeni chovat se jako alfa samci, nicméně existují i tací, kteří na pravidla nedbají a přesto dokáží být přitažliví. Takže, věřte tomu nebo ne, alfa samci nemusí být takoví, jak se o nich říká.

Portál Bright Side vám představuje jiný typ, známý jako sigma samec.

Co je to sigma samec

Muž sigma je ten, který nepotřebuje potvrzení od ostatních lidí. Není hlučný ani drzý, ale klidný a vyrovnaný. Muž sigma je introvertní, ale sebevědomý muž. Sigma samci se vymykají běžným zvyklostem a obvykle nezapadají do skupin, protože sami jsou neobvyklí.

Alfa samec vs. sigma samec

Muži sigma a alfa jsou si rovni a mají mnoho společných vlastností. Oba jsou sebevědomí ve svých životních rozhodnutích a míří vysoko. Hlavní rozdíl spočívá v jejich přístupu. Sigmy si vybírají místo mimo hierarchii, zatímco alfy dávají přednost jejímu vrcholu. Ti druzí dosahují úspěchu tím, že stoupají po žebříčku hierarchie. Na druhou stranu sigmy nepatří do žádného kmene. Vše dělají na vlastní pěst.

Vlastnosti sigma muže

Nezajímají se o očekávání
Alfy stojí na vrcholu, bety jsou následovníci a sigmy, do toho všeho prostě nezapadají. Hierarchie pro ně nic neznamená a všechny normy a trendy, které společnost (a zejména alfy) nastavuje, jsou pro sigmy bezvýznamné. Nemůžete jim říkat, jak se mají oblékat nebo jak se mají chovat. Dělají si, co chtějí.

Jsou to porušovatelé pravidel
Stejně jako alfy, i sigma muži bojují s autoritou. Sigmy obvykle pracují samy a velmi si váží klidu a flexibility. Je pro ně lepší pracovat na vlastní pěst, protože jim nedělá potíže řídit svůj čas a organizovat ho.

Nevyhledávají potvrzení
Sigma samci nespoléhají na luxus, aby se cítili úplní a úspěšní. Nesnaží se potvrdit si sebe sama drahými věcmi, protože chápou, že materialistické věci nemohou nahradit sebeúctu. Proto si řídí, co se jim líbí, tak to nosí, a nedělají to, co jim alfy diktují.

Neotevírají se každému
Sigmy se na sociálních sítích nechlubí svými úspěchy ani velkými sny. Jejich vášně jsou soukromé. Lidé je často považují za mlčenlivé a tajnůstkářské. Poznat sigmy vyžaduje hodně času. Necítí potřebu sdílet své osobní informace.

Jsou to vůdci, kteří zůstávají skromní
Sigma samci jsou vlci samotáři, nicméně za správných okolností se z nich stávají mocní vůdci. Svým nadšením a odhodláním inspirují ostatní. Ve vysokých pozicích se nikdy nepovyšují, a proto jsou respektováni.

Upřednostňují svůj vlastní životní styl
Jsou vybíraví, co se týče rutiny, a nic pro ně není horší než panovačná osoba. Nedodržují očekávání druhých lidí. Sigmy se mění, jen pokud si to skutečně přejí.

Jsou to sebevědomí introverti
Nejsou rádi středem pozornosti a raději tráví čas o samotě. Přestože sigma samci často zůstávají nepovšimnuti, mají stejně velké sebevědomí jako alfy. Jediné, co je odlišuje, je extrovertní chování alf.

Osobní prostor je pro ně životně důležitý
Muži sigma vyžadují hodně osobního prostoru, aby uspokojili svůj cíl učit se a dosáhnout úspěchu. Mohou náhle udělat radikální změny, například zmizet, aby se mohli věnovat své vášni. Sigmy nedovolí, aby jim někdo stál v cestě.

Proč jsou tak oblíbení

Muž sigma má kolem sebe závoj tajemství, což ho činí zajímavým. Je těžké ignorovat jeho inteligenci a nezávislost. Sigmy nikdy nenásledují dav a nehledají uznání. Díky tomu je tento typ tak přitažlivý pro muže i ženy. Na druhou stranu to může být jen další trend, který sám pomine.

Definice sigma muže vyvolala na internetu velký rozruch. Někteří muži ji považují za směšnou, zatímco jiní hledají způsoby, jak se jím stát. Věříte, že lze muže zařadit mezi alfy, bety a sigmy?

Zdroj: brightside.me