Je možné se naučit vycházet s penězi? Teď se to bude hodit

Přidat na Seznam.cz

Když má člověk 20 let, jen výjimečně ho stresují peníze. Časem se ale tento druh neklidu objeví. Buď si dokáže uspořit a uniknout těmto každodenním starostem, nebo se dostane do dluhové pasti.

Dotazník o finanční spokojenosti, se kterým přišel Úřad pro finanční ochranu spotřebitele (CFPB), zahrnuje 10 otázek. Například, zda dokážete zvládnout velké neočekávané výdaje, zda vaše finance ovládají váš život a zda narozeninové nebo svatební dary zatěžují váš měsíční domácí rozpočet.

Nejvyšší možné skóre je 86, a není vůbec těžké ho dosáhnout. A přece, průměrné skóre v USA je pouze 54. Třetina obyvatel má skóre 50 nebo méně – úroveň „spojená s vysokou pravděpodobností (značně nad 50%), že ve snaze dosáhnout cíle zažijete materiální obtíže,“ píše se ve zprávě CFPB.

CFPB považuje za „velmi vysoké“ skóre 68 a více. Jaké jsou atributy skupiny, která ho dosáhla? Podle zprávy CFPB z roku 2019 až 69% respondentů z této množiny má zřízeny automatizované vklady na spořicí nebo důchodový účet. Většina má zdravotní pojištění a 80% má 10 000 nebo více dolarů v „likvidních úsporách“, což znamená peníze držené jako hotovost nebo na běžných a spořících účtech.

A co ti na druhém konci, kteří dosáhli „velmi nízké“ skóre, 29 a méně?
Pouze 5% z těchto lidí je přesvědčeno, že by měli k dispozici 2 000 dolarů v případě nějaké finanční krize, 82% si nemůže vždy dovolit jídlo a 96% považuje za trochu nebo velmi těžké dosáhnout svých cílů.

Skóre bývá vyšší u žen s vyšším vzděláním, u majitelů nemovitostí, lépe vydělávajících, partnerů žijících ve svazku, u lidí, kteří mají práci se zaměstnaneckými výhodami, starších lidí a lidí se stabilním příjmem. Naopak nižší skóre získávají většinou nemocní, zdravotně postižení a nezaměstnaní.

Foto: Mellisa Walker Horn

S dotazníkem se pojí i malé překvapení. Přinejmenším z hlediska jeho dopadu na finanční blahobyt. Lidé s méně než 250 dolary v likvidních úsporách měly průměrné skóre finančního blahobytu 41. Ti, kteří měli 75 000 dolarů a více dosáhly finančního blahobytu 68. Tento bodový rozdíl byl „největším rozdílem pozorovaným ve všech zkoumaných faktorech“, píše se ve zprávě. Zdá se, že pro výraznější nárůst finančního blahobytu stačí mít v bance asi 5 000 dolarů.

CFPB, ale i jiní odborníci tvrdí, že ačkoli finanční blaho je rozšířeno zejména mezi bohatými, můžeme ho dosáhnout i díky finančnímu vzdělávání.

Podívejme se na akademické studium z roku 2014, která se zabývala finančním vzděláváním a čerpala z výsledků z 201 předchozích studií. Zjistilo se, že vliv snahy lidí finančně vzdělávat a vštěpovat jim základy finančního chování, byl zanedbatelný, zvláště pokud finanční vzdělávání proběhlo před více než 20-ti měsíci. Autoři výzkumu naznačují, že jedinou strategií, která má šanci v tomto boji, je vzdělání typu „just in time“ – kdy se lidem pomáhá například těsně předtím, než si vyberou hypotéku, nebo sestavují své investiční portfolio.

To samozřejmě neznamená, že finanční vzdělávání je úplná ztráta času. Menšina bude mít z něho obrovský užitek, ale jsou to lidé, kteří jsou přirozeně nakloněni k šetření, plánování své budoucnosti atd. Jinými slovy, obvykle v tomto druhu vzdělávání dokáží naslouchat jedině ti, kteří mají sklon se změnit.

To je docela zajímavé zjištění. Se vší pravděpodobností ne všichni vaši kolegové, přátelé a členové rodiny dokáží být ve vztahu k penězům vrozeně rozumní. Proto je dobré svému okolí naslouchat, abyste včas dozvěděli, kdy se chystají udělat velké finanční rozhodnutí. Možná právě vy to budete brát jako výzvu a dokážete poskytnout určitý stupeň finančního vzdělávání v ten pravý čas.