Jaké jsou známky závislosti na sexu?

Přidat na Seznam.cz

Závislost na sexu je definována jako nedostatek kontroly nad sexuálními myšlenkami, nutkáním a impulzy. Zatímco sexuální impulsy jsou přirozené, závislost na sexu se týká pouze chování, které je prováděno v nadměrné míře a výrazně negativně ovlivňuje život člověka.

Osoba se závislostí na sexu může mít nutkavou potřebu být sexuálně stimulována. Tato touha často narušuje jejich schopnost žít každodenní život.

Sexuální závislost může mít mnoho různých podob, včetně závislosti na:

 • Sexuální aktech,
 • Prostituce,
 • Sledování nebo konzumace pornografie,
 • Masturbace nebo sexuální fantazie,
 • Exhibicionismus nebo voyeurství.

Osoby závislé na sexu mohou měnit své aktivity tak, že trvale vykonávají sexuální úkony a nejsou schopny své chování kontrolovat navzdory jakýmkoli následkům.

Toto nutkavé sexuální chování může mít závažné osobní důsledky. Podobně jako závislost na drogách nebo alkoholu může mít závislost na sexu dopad na fyzické zdraví, duševní zdraví, osobní vztahy a kvalitu života.

Příznaky závislosti na sexu

Sexuální závislost se může projevovat mnoha různými způsoby, a to jak fyzickými, tak emocionálními. K určení jasné diagnózy je zapotřebí zdravotnického pracovníka.Níže jsou některé příznaky, které mohou poukazovat na možnou závislost na sexu.

Obsedantní sexuální myšlenky

Někdo, kdo se potýká se závislostí na sexu, může zjistit, že vytrvale myslí na sex. Tyto chronické myšlenky na sex nebo sexuální fantazie se mohou stát obsedantními nebo mohou zasahovat do jiných povinností.

Nadměrné trávení času sexem

Vyhledávání sexuálních partnerů sice nemusí být nutně známkou závislosti na sexu, ale pokud někdo tráví nadměrné množství času a energie sexem, může to být varovný signál.To může zahrnovat trávení času pokusy získat sex, mít sex, být sexuální nebo se zotavovat ze sexuálních zážitků.

Pocit studu nebo deprese

Pokud potřeba sexu přechází v závislost, mohou se u někoho sexuální pocity také střídat s pocity úzkosti, studu, deprese nebo lítosti. Jedinec se může stydět za své sexuální potřeby a za to, že má potíže tyto potřeby ovládat.

Může dokonce vykazovat známky klinické deprese nebo myšlenky na sebevraždu.

Vyloučení jiných aktivit

Sexuálně závislý člověk se může na sex fixovat do té míry, že má potíže se zapojením do svých ostatních aktivit. Mohou zaostávat v plnění povinností ve škole, v práci nebo v osobním životě nebo se mohou společensky uzavřít. Mohou také upřednostňovat sexuální chování před jinými formami relaxace nebo koníčky. Kvůli tomu mohou trpět vztahy s přáteli, rodinou a partnery.

Nadměrná masturbace

Masturbace může být zdravým způsobem zkoumání sexuality a vyjádření sexuálního pudu, nadměrná masturbace však může být známkou sexuální závislosti. Ta může vypadat jako nutkavá masturbace, masturbace v nevhodnou dobu nebo dokonce masturbace do té míry, že způsobuje fyzické nepohodlí nebo bolest.

Zapojení do rizikového nebo nevhodného chování

V některých případech může sexuální závislost vést k nevhodnému, nebo rizikovému sexuálnímu chování. To může zahrnovat exhibicionismus, sex na veřejnosti, sex bez ochrany a sex s prostitutkami.

V některých případech to může u někoho vést k rozvoji pohlavně přenosných chorob. Studie ukázaly, že u osob, které se označují za sexuálně kompulzivní, je vyšší pravděpodobnost vzniku sexuálně přenosných chorob, jako je HIV.

Podvádění partnerů

Někdo se sexuální závislostí může mít nutkání vyhledávat sex s novými partnery, a to i v případě, že to znamená podvádět partnera nebo mít mimomanželský poměr. Mohou pravidelně vyhledávat sex na jednu noc nebo dokonce podvádět vícekrát s různými partnery.

Páchání sexuálních trestných činů

V některých extrémních případech se lidé mohou dopouštět trestné činnosti, jako je pronásledování, znásilnění nebo obtěžování dětí. Někteří pachatelé sexuálních trestných činů mohou být zároveň sexuálně závislí, neexistují však žádné důkazy o tom, že by sexuální závislost mohla někoho vést k páchání sexuálních trestných činů.

Léčba sexuální závislosti

Může se závislý na sexu změnit? Ano, i když to může vyžadovat léčbu od odborníka, jako je psycholog, psychiatr nebo sexuolog.

V závislosti na příčině a na tom, jak se projevuje v osobním životě člověka, se může léčba lišit. Pokud se závislost na sexu projevuje spolu s jinou základní úzkostnou poruchou nebo poruchou nálady, může léčebný plán zahrnovat také léky.

Formy léčby mohou zahrnovat:

 • Individuální terapie s odborníkem na duševní zdraví,
 • Kognitivně-behaviorální terapie,
 • Desenzibilizace a přepracování očního pohybu (EMDR),
 • Psychodynamická terapie, 
 • Skupinová terapie, 
 • Podpůrné skupiny,
 • Ústavní léčba,
 • Párová nebo manželská poradna.

Zdroj: webmd.com, mayoclinic.org