Jak je to s historií mužské obřízky? Chtít obřízku či nechtít?

Přidat na Seznam.cz

Mužské genitálie jsou v různých formách, tvarech a velikostech. Od tučných penisů pro drobné ptáčky. Ale jedna odrůda vzbuzuje stále otazníky. Je to obřezaný penis.
Mužská obřízka je starodávná praxe z různých kultur, která přežila dodnes. Jedná se o chirurgické odstranění předkožky z penisu s použitím anestezie, která zmírní bolest a stres. Odhaduje se, že přibližně jedna třetina všech mužů je obřezána z různých důvodů – někteří muži z náboženských nebo kulturních důvodů, jiní ze zdravotních důvodů.

Existuje mnoho teorií o tom, jak to začalo s mužskou obřízkou – žádná z nich není absolutní. Někteří se domnívají, že to začalo jako rituál přechodu od dětství k mužství. Jiní se domnívali, že to byl způsob, jak omezit a kontrolovat sexuální potěšení, a také pomoci při hygieně v době, kdy bylo koupání nepravidelné a často nepraktické.

Dávná historie a náboženství
Staroegyptské záznamy poukazují na praktikování obřízky ze všech výše uvedených důvodů. Nejstarší zaznamenaná forma mužské obřízky je datována kolem 5. století př. N. L., kdy řecký historik Herodotus poznamenal, že Egypťané „praktikují obřízku kvůli čistotě, lepší být čistý než-li rozkoš.“
Obřízka byla prováděna především ve vyšších třídách a u těch, kteří se snažili vstoupit do církve, bylo řečeno, že obřízka umožňovala mužům přístup k určitým tajemstvím. Byla to jedna z jejich mnoha sexuálně zakořeněných tradic.

Staroegyptské zobrazení obřízky (kolem 2350 př. N. L.),: Nahráno Goshow, CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons

Zatímco se Řekové této praxi vyhýbali a považovali ji za zmrzačení „dokonalého orgánu“, Egypťané, Féničané, Etiopané a Židé pokračovali v obřízce. Postupná nechuť Řeků k obřízce způsobila, že to následovaly i další země, a do 2. století se tato praxe omezovala převážně na Židy, židovské křesťany, nabatejské Araby a Egyptské kněze.
Židovská praxe obřízky má náboženský význam. V knize Genesis Bůh přikázal proroku Abrahamovi, aby obřezal sebe a všechny muže ve své domácnosti jako součást „věčné smlouvy“. Moderní židovští teologové dodnes věří, že obřezání bylo symbolem zapečetění smlouvy. Koneckonců, hebrejský výraz „karat berit“ se doslovně překládá jako „uzavření smlouvy“.
Křesťané, kteří tuto praxi dříve přijali, se začali k obřízce stavět negativně. Zdá se, že sv. Pavel, známý také jako apoštol Pavel otevřeně řekl křesťanům, aby si „dávali pozor na mrzačení“.
Výsledkem bylo, že většina Evropanů – kromě Židů – byla neobřezaná. Ale do 20. století obřízka rostla na popularitě ještě jednou, a to spíše z lékařských než náboženských důvodů.

Rané lékařské teorie kolem obřízky
Kolem konce 19. století byla obřízka předefinována spíše jako lékařská než náboženská praxe. V uvedeném období to lékařské časopisy označovaly za postup „prováděný preventivně u kojence“ a „prováděný hlavně za účelem čistoty“.
Toto předefinování dobře ladilo s konzervativními názory doby. Lékařská komunita začala věřit, že obřízka může snížit riziko přenosu pohlavně přenosných chorob. Bylo také řečeno, že pomáhá potlačit nutkání masturbovat. Britský lékař obhajoval její praxi a publikoval studii, kde porovnával výskyt pohlavních chorob v londýnských židovských a nežidovských komunitách. I když je pravděpodobnější, že nižší výskytu u židovské komunity byl způsoben kulturními faktory, studie tvrdila, že díky obřízce jste méně náchylní k pohlavně přenosným chorobám.
Hutchinson nazval předkožku „přístavem pro špínu“ a prohlásil, že zvyšuje riziko nákazy syfilisem nebo rakovinou ve stáří, a proto obhajoval obřízku jako nezbytné zdravotní opatření. Další britský lékař Nathaniel Heckford dokonce tvrdil, že by pomohla předcházet případům epilepsie a chorey.
Lékaři stále častěji a znepokojivě začali zkoušet obřízku jako léčbu všech druhů nemocí. Astma, rakovina kůže a kameny močového měchýře byly jen některými z nemocí, které byly spojovány s předkožkou. Přisuzovali to smegmatu, který se shromažďoval pod předkožkou.

Obřízka dnes
Ve 20. letech 20. století bylo mnoho z těchto nepodložených tvrzení odhaleno. Avšak obřízka je dodnes vnímána jako správná korekční operace pro určité penilní stavy, jako je fimóza. V tomto stavu nelze předkožku natáhnout, což způsobí bolestivou erekci – a obřízka je rychlým řešením tohoto zdravotního problému. Dělá se také při prevenci zánětu a infekce špičky penisu a předkožky.
Existují skutečně u obřízky nějaké zdravotní výhody? Některé studie tvrdí, že se zabraňuje infekci močových cest u kojenců. Ale rozhodně s vaším astmatem nic neudělá a neexistuje žádný důkaz, že by to mohla omezit masturbaci. Takže, alespoň historicky, přítomnost nebo nepřítomnost předkožky vás zas tak neliší od ostatních.