Gurkhové: Poznejte nejlepší vojáky ve službách Jejího Veličenstva

Přidat na Seznam.cz

Gurkhové bojují za Brity od roku 1815. Zde se seznámíme s jejich historií a zjistíme, proč byli dlouho považováni za jedny z nejlepších a nejbojovnějších vojáků.

Začátek

V letech 1814-16 vedla Britská Východoindická společnost válku proti mocnému městskému státu Gorkha v dnešním západním Nepálu. Ačkoli Britové zvítězili, bojové kvality jejich nepřátel z kmene Gurkhů na ně udělaly velký dojem.

Podle podmínek následné mírové smlouvy se velké množství Gurkhů mohlo dobrovolně přihlásit do armády Britské Východoindické společnosti. V následujících letech se ukázalo, že patří k nejlepším vojákům v armádě, která se stala indickou armádou.

Gurkhové se skládají z několika různých etnických skupin, klanů a kmenů, včetně Khasů (nebo Chetri), hinduistické skupiny s vysokou kastou. Mezi další patří Gurungové, Magarové, Limbové, Tamangové a Raisové. Většina Gurkhů je hinduistického nebo buddhistického vyznání.

„Jejich vojáci jsou obecně statní, silní a dobře stavění muži; na svou velikost jsou velmi aktivní a silní. Rozumějí používání tulwaru neboli šavle a dávají přednost boji zblízka, přičemž nástup dávají s hlasitým křikem, každý muž nosí kromě šavle také křivý, dlouhý a těžký nůž, zvaný kukri, který může být použit ve válce, ale je také velmi užitečný při všech běžných operacích, kdy je potřeba nůž nebo sekera,“James Baillie Fraser , 1815.

Války v Indii

Pověst Gurkhů, kteří se vyznačovali statečností a neochvějnou loajalitou, se zlepšila během sikhských válek (1845-46 a 1848-49) a indické vzpoury (1857-59).

V době druhé afghánské války (1878-80) byla jejich bojová zdatnost natolik vysoká, že Britové vybírali pluky Gurkhů mezi prvními, když došlo ke krizi na severozápadní hranici nebo jinde v indickém impériu.

První světová válka

V první světové válce (1914-18) bojovalo přibližně 100 000 Gurkhů. Prapory Gurkhů sloužily na západní frontě u Neuve Chapelle, Loosu, Givenchy a Ypres a v Mezopotámii, Persii, Palestině a na Gallipoli proti Turkům.

Pluky Gurkhů obdržely stovky vyznamenání za statečnost, včetně tří Viktoriiných křížů. Utrpěly také více než 20 000 ztráty.

Mezi světovými válkami obdržel pluk bojová vyznamenání za třetí afghánskou válku v roce 1919 a dvě za službu na severozápadní hranici (1930 a 1936-39).

„Nejstatečnější ze statečných, nejšlechetnější ze šlechetných, nikdy jsme neměli v zemi věrnější přátele než vy,“ Kapitán Ralph Turner, 1931

Druhá světová válka

Během druhé světové války (1939-45) sloužilo více než 110 000 mužů ve 40 praporech Gurkhů v bitvách v Africe, Itálii, Řecku, Malajsii, Singapuru a Barmě. Téměř 30 000 Gurkhů bylo zabito nebo zraněno.

Po získání nezávislosti Indie v roce 1947 byly čtyři gurkhské střelecké pluky (2., 6., 7. a 10.) převedeny do britských služeb. Byly zformovány do brigády Gurkhů a připojily se k nim nově zformované ženijní, signalizační a dopravní jednotky. Dalších šest pluků Gurkhů bylo přiděleno indické armádě po získání nezávislosti.

Poválečné operace

Brigáda Gurkhů byla umístěna v Malajsii během výjimečného stavu (1948-60) a poté se účastnila indonéské konfrontace (1962-66). Po tomto konfliktu se velitelství Gurkhů přesunulo z Malajsie do Hongkongu. Brigáda zde plnila bezpečnostní úkoly až do konce britské vlády v roce 1997.

Od té doby sídlí brigáda ve značně zredukované sestavě ve Velké Británii. Před odchodem z Dálného východu sloužili Gurkhové na Kypru (1974), ve válce o Falklandy (1982) a ve válce v Perském zálivu (1990-1991).

V roce 1994 byly čtyři střelecké pluky sloučeny do jednoho, Royal Gurkha Rifles. V posledních letech pluk sloužil v Kosovu, Bosně, Východním Timoru, Sierra Leone a Iráku. V Afghánistánu pomáhali omezit obchod s opiem a zajistit bezpečnost po svržení vlády Tálibánu v roce 2001. Bojovali také proti Islámskému státu na Blízkém východě.

Zdroj: nam.ac.uk, wikipedia, redakčně upraveno