Co se ví a neví o bermudském trojúhelníku

Přidat na Seznam.cz

Lidé se snaží vyřešit „záhadu“ bermudského trojúhelníku už léta. Zde je přehled toho, co o bermudském trojúhelníku víme (a co nevíme).

Co je o bermudském trojúhelníku známo

 • Bermudský trojúhelník je oblast v severním Atlantiku (zhruba) ohraničená jihovýchodním pobřežím USA, Bermudami a ostrovy Velkých Antil (Kuba, Hispaniola, Jamajka a Portoriko).
 • Na přesných hranicích bermudského trojúhelníku nepanuje všeobecná shoda. Přibližná rozloha se pohybuje mezi 1 300 000 až 3 900 000 km2. Podle všech odhadů má oblast nejasný trojúhelníkový tvar.
 • Bermudský trojúhelník se nevyskytuje na žádné mapě světa a americká Rada pro zeměpisná jména neuznává Bermudský trojúhelník jako oficiální oblast Atlantského oceánu.
 • Ačkoli zprávy o nevysvětlitelných událostech v oblasti pocházejí z poloviny 19. století, výraz „bermudský trojúhelník“ se začal používat až v roce 1964. Poprvé se toto slovní spojení objevilo v tisku v článku Vincenta Gaddise v časopise, který jím popisoval trojúhelníkovou oblast, „která beze stopy zničila stovky lodí a letadel“.
 • Navzdory své pověsti se Bermudský trojúhelník nevyznačuje vysokým výskytem zmizení. V bermudském trojúhelníku nedochází ke zmizením častěji než v jiné srovnatelné oblasti Atlantského oceánu.
 • Nejméně dva incidenty v této oblasti se týkaly amerických vojenských plavidel. V březnu 1918 zmizela v Bermudském trojúhelníku loď USS Cyclops, která byla na cestě z Brazílie do Baltimoru ve státě Maryland. Její zmizení nebylo nijak vysvětleno a nebyl nalezen žádný vrak. O 27 let později zmizela ve vzdušném prostoru nad Bermudským trojúhelníkem letka bombardérů (souhrnně známá jako Let 19) pod vedením amerického poručíka Charlese Carrolla Taylora. Stejně jako v případě incidentu Cyclops nebylo podáno žádné vysvětlení a nebyly nalezeny žádné trosky.
 • Legendu o bermudském trojúhelníku zpopularizoval Charles Berlitz ve svém bestselleru Bermudský trojúhelník (1974). V knize Berlitz tvrdil, že se na zmizení podílí bájný ztracený ostrov Atlantida.
 • V roce 2013 provedl Světový fond na ochranu přírody (WWF) vyčerpávající studii námořních plavebních cest a zjistil, že bermudský trojúhelník nepatří mezi 10 nejnebezpečnějších vodních ploch na světě pro lodní dopravu.
 • Bermudský trojúhelník udržuje intenzivní každodenní provoz, a to jak námořní, tak leteckou dopravou.
 • Bermudský trojúhelník je jednou z nejvytíženějších námořních tras na světě.
 • Bermudským trojúhelníkem občas prochází agonická linie, včetně období na počátku 20. století. Agonická čára je místo na zemském povrchu, kde se pravý sever a magnetický sever shodují a kde není třeba na kompasu zohledňovat magnetickou deklinaci.
 • Bermudský trojúhelník je často vystaven tropickým bouřím a hurikánům.
 • Bermudským trojúhelníkem prochází Golfský proud – silný oceánský proud, který způsobuje prudké změny místního počasí.
 • V Bermudském trojúhelníku se nachází nejhlubší bod Atlantského oceánu, Milwaukeeova hloubka. Portorický příkop dosahuje v Milwaukeeově hloubce hloubky 8 380 metrů.

Co není o bermudském trojúhelníku známo

 • Přesný počet lodí a letadel, které zmizely v Bermudském trojúhelníku, není znám. Nejčastější odhad je asi 50 lodí a 20 letadel.
 • Vraky mnoha lodí a letadel, které jsou v oblasti považovány za nezvěstné, nebyly nalezeny.
 • Není známo, zda zmizení v bermudském trojúhelníku bylo důsledkem lidské chyby nebo povětrnostních jevů.

Zdroj: britannica.com