Alkohol škodí srdci! Kolik vína a piva týdně je v pořádku?

Přidat na Seznam.cz

Tu si dáte po práci pivo, tam sklenku vína k večeři. Alkohol je v naší společnosti všudypřítomný. Pro zodpovědnou konzumaci existují vědecky podložená maximální množství, která by neměla být překračována. Jak však nyní ukazuje studie, tyto hodnoty mohou být nastaveny příliš vysoko.

Jak bylo vysvětleno na letošním vědeckém kongresu Evropské kardiologické společnosti, množství alkoholu, které je v některých zemích stále považováno za bezpečné, by mohlo být zdraví škodlivé, přesněji řečeno pro srdce. Vyplývá to ze studie, které se zúčastnilo téměř 750 dospělých.

Studie ukazuje vliv alkoholu na srdce

Irští vědci analyzovali souvislost mezi konzumací alkoholu a zdravím srdce u celkem 744 osob starších 40 let. Všechny subjekty měly zvýšené riziko srdečního onemocnění, protože buď měly již existující onemocnění, jako je vysoký krevní tlak nebo cukrovka, nebo již měly před srdeční nedostatečností bez příznaků. Vyloučeni byli alkoholici a pacienti, kteří již měli příznaky srdečního selhání, jako je dušnost a únava.

U všech subjektů byla na začátku studie a v průměru o 5,4 roku později vyhodnocena srdeční funkce pomocí echokardiografie (echo srdce). Současně byli účastníci studie dotazováni na konzumaci alkoholu a rozděleni do určité skupiny podle množství. 201 osob uvedlo, že nepije alkohol. 356 z nich konzumovalo jen malé množství alkoholu a 187 uvedlo, že konzumovalo alkohol středně nebo hodně. Zarážející je, že čím vyšší byla konzumace alkoholu, tím mladší byli převážně testovaní muži. Index tělesné hmotnosti byl u těžkých pijáků také vyšší než u skupiny s nízkou spotřebou alkoholu.

Riziko srdečního selhání se zvyšuje s konzumací alkoholu

Při vyhodnocování výsledků výzkumníci zohlednili další faktory, jako je věk, pohlaví, obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka a cévní onemocnění. Ve skupině s již existujícími onemocněními bylo zjištěno zhoršení srdečního zdraví, které mohlo vést buď k progresivnímu, nebo symptomatickému srdečnímu selhání. U lidí, kteří již měli před srdečním selháním, se také objevily příznaky.

Obzvláště těžce byli zasaženi ti, kteří pili alkohol. U osob, které trpěly před srdečním selháním a konzumovaly mírné nebo velké množství alkoholu, bylo riziko zhoršení srdečního zdraví 4,5krát vyšší než u osob, které alkohol nepily. Naproti tomu ve skupině osob s preexistujícím onemocněním nebyla zjištěna žádná souvislost mezi mírnou nebo silnou konzumací alkoholu a progresí do pre- srdečního selhání nebo symptomatického srdečního selhání.

Lidé by neměli pít alkohol alespoň dva dny v týdnu

Ženy by neměly pít více než 12 gramů alkoholu denně. To odpovídá jedné malé sklence vína (0,125 litru) denně. Rozloženo na celý týden se dvěma dny bez alkoholu to znamená celkem 60 gramů alkoholu.
Muži by neměli vypít více než 24 gramů alkoholu denně, což odpovídá dvěma malým sklenicím piva (0,6 litru). Rozloženo na celý týden se dvěma dny bez alkoholu to představuje celkem 120 gramů alkoholu.

Na základě tohoto výzkumu vedoucí studie Dr. Bethany Wongová doporučuje, aby se maximální množství alkoholu upravilo, zejména u lidí, kteří již mají nemocné srdce nebo patří do rizikové skupiny. „Naše studie naznačuje, že konzumace více než 70 gramů alkoholu týdně je u Evropanů spojena se zhoršením předsrdečního selhání nebo přechodem do symptomatického srdečního selhání. Nepozorovali jsme žádné výhody nízké konzumace alkoholu. Naše zjištění naznačují, že by se země měly zasazovat o nižší limity bezpečné konzumace alkoholu u pacientů s předsrdečním selháním,“ uvádí Wongová.

Kolik piva a vína týdně je v pořádku

Doktorka Wongová dává jasné doporučení, kolik alkoholu lze konzumovat, aniž by došlo k poškození srdce. „Abyste minimalizovali riziko poškození srdce alkoholem, je nejlepší, pokud nepijete, vůbec nezačínat s pitím. Pokud pijete, omezte svou týdenní spotřebu na méně než jednu láhev vína nebo méně než tři a půl plechovky 4,5 % piva o objemu 500 ml,“ uvádí.

Zdroj: escardio.org, gesundheitsinformation.de