7 tipů od nejúspěšnějšího podnikatele historie Jakoba Fuggera. Chcete zbohatnout? Pak čtěte

Přidat na Seznam.cz

Německý bankéř Jacob Fugger byl vnukem sedláka a stal se nejbohatším mužem své doby. Dá se předpokládat, že v dějinách ještě nikdo nevydělal takové jmění jako tento podnikavý muž. Fugger sponzoroval cestovatele, církev a dokonce i krále a přitom zbohatl.

Jeho zásluhou papež Lev X. legalizoval bankovnictví. Slavných 95 tezí Martina Luthera vzniklo pod dojmem výdělkových mechanismů Jacoba Fuggera. V roce 1519 se díky Fuggerově finanční podpoře stal Karel V. hlavou rozsáhlé Římské říše.

Fuggerův majetek se v době jeho smrti v roce 1525 odhadoval na 2 % hrubého domácího produktu celé Evropy. Ve srovnání s dnešní realitou je to přibližně 9,2 bilionu Kč. Představte si, jakou radu by Fugger dal začínajícím podnikatelům s odkazem na svůj fenomenální úspěch.

Věnujte pozornost svému vzdělání

Jacob Fugger získal dobré vzdělání v obchodním centru té doby, v Benátkách. Získané kontakty, znalosti a zkušenosti mu pomáhaly po celý život.

Stát se nenahraditelným

Působením ve velkém měřítku snižujete riziko neúspěchu. Jelikož Fugger financoval monarchy a hrozilo, že odmítnou platit účty. Fugger si s tím nedělal starosti. Věděl, že klienti si s ním nebudou chtít kazit vztah z jednoduchého důvodu, dokázal v mžiku najít jakoukoli částku. Ne každému se Fuggerovy podmínky líbily, ale nikdo se bez jeho služeb neobešel.

Použití informací

Hodnota ověřených faktů je nepopiratelná. Byl to právě Fugger, kdo vytvořil první zpravodajskou službu v historii, která sloužila především k jeho informování. Například římský císař Maxmilián jednou požádal Fuggera o půjčku s tím, že ji může rychle splatit, protože očekává zlato od anglického krále Jindřicha VII. Bankéř však vlastními cestami zjistil, že lodě se zlatem z Anglie nevypluly, a dohodu nepřijal.

Spřátelte se s účetnictvím

Vynález Italů je podvojné účetnictví a bylo jedním z prvních, který podnikatel použil. Tuto vědu postupně rozvíjel tím, že pro své podniky vytvářel rozvahu. Mezi novinky, které Fugger zavedl do světa financí, patřila také činnost auditorů. Fugger si nezapomněl pohlídat výdaje. Všechny jeho účetní knihy obsahují poznámky psané rukou bankéře.

Investujte, zatímco ostatní se bojí

Nezřídka se stává, že na riskantních sázkách vyrostou obrovské majetky. Tak tomu bylo i v případě Fuggera. Na jeho prosperitě se podílely dvě klíčové investice. Prvním byla dohoda s arcivévodou Zikmundem Tyrolským. Během jeho konfliktu s Benátkami ho nechtěl financovat nikdo jiný než Fugger. Když arcivévoda vyřídil své záležitosti, dal Fuggerovi právo provozovat největší stříbrný důl na světě. A když se všichni obávali tureckého vpádu do Uher, investoval Fugger do místních měděných dolů. Nakonec měl kontrolu nad výrobou stříbra a mědi a za jeho života k vpádu Turků nikdy nedošlo.

Zůstaňte v pohodě, ať se děje cokoli

Po smrti jednoho z hlavních vkladatelů, rakouského biskupa, požadoval papež vrácení jeho vkladů církvi. Fugger však investoval všechny své peníze do těžebního průmyslu a nemohl okamžitě uspokojit poptávku. Aby si nikdo nemyslel, že nemá peníze, zůstal Fugger klidný a dokonce začal utrácet víc než obvykle. Papež byl přesvědčen, že bankéř má vše pod kontrolou a že má spoustu času na vyjednání dobré dohody.

Být užitečný pro komunitu

Fuggerovi záleželo na jeho pověsti a potřebách komunity. Ve svém rodném Augsburgu vytvořil vůbec první projekt sociálního bydlení, čtvrť Fuggeray. Nájemné bylo třikrát levnější než na trhu, protože věřil, že každý pracující člověk by měl mít možnost pronajmout si byt. Čtvrť existuje dodnes a je také turistickým cílem.

Jakob Fugger byl úžasný člověk, chytrý, vynalézavý a schopný dívat se daleko dopředu. Jeho zkušenosti a metody vydělávání peněz jsou aktuální i dnes, po více než pěti stech letech.

Zdroj: menslife.com