Co je návykovější – marihuana či alkohol?

Přidat na Seznam.cz

Vědci se shodují v názoru, že jednoduše stanovit, zda je návykovější a škodlivější pro lidstvo užívání alkoholu nebo marihuany, nelze. Na věc se dá pohlížet z několika úhlů, navíc pro stanovení přesného vlivu marihuany nebylo provedeno dostatek studií. Nicméně podle těch, které provedeny byly, je alkohol mnohem víc návykový a mnohonásobně nebezpečnější než marihuana.

V Americe byly provedeny výzkumy veřejného mínění, ve kterých lidé marihuanu označili za méně návykovou než alkohol. Současně byly provedeny odborné studie o míře návykovosti různých látek. Z výsledků jasně vyplynulo, že alkohol je až 114x návykovější než marihuana. U marihuany byly prokázány léčebné účinky, což se o alkoholu říct nedá. Je to dáno tím, že alkohol je jednoduchá sloučenina, která vzniká jako vedlejší produkt kvašení. Dr. Jordan Tishler, internista se specializací na kanabinoidní medicínu z Bostonu ji nazývá „kvasnicové hovínko“. No a z logiky věci jasně vyplývá, k čemu asi může být užitečný takový exkrement. Na druhou stranu marihuana obsahuje komplex různých látek, z nichž každá nějak působí na organismus. Nejvýznamnějšími složkami jsou CBD a THC. O CBD víme, že má v mnoha směrech prospěšné účinky a závislost nezpůsobuje. THC má rovněž některé léčivé účinky, avšak je i psychoaktivní, tudíž se prokazatelně podílí na tvorbě závislosti.

Výsledky výzkumu

Studie zveřejněná v Scientific Report ukazuje, že ze všech návykových látek je nejvíce návykový alkohol. Předčil dokonce heroin, kokain i tabák. Marihuana v tomto testu skončila na sedmém místě a byla označena za nejméně návykovou a rovněž za drogu s nízkým rizikem úmrtí. Studie upozorňuje na to, že většina vlád je nekompromisní, co se týká drog, avšak k alkoholu a tabáku jsou příliš benevolentní.

Na základě studie lze tvrdit, že marihuana představuje menší riziko než alkohol v těchto oblastech:

 • smrt předávkováním,
 • agresivita při intoxikaci,
 • poškození mozku dlouhodobým užíváním,
 • poškození jater a jiných orgánů,
 • psychotické stavy,
 • deprese,
 • rakovina,
 • poškození mozku plodu.

V čem se naopak účinky shodují:

 • závislost,
 • podrážděnost po vysazení dávky,
 • ovlivnění úsudku a reakcí při řízení.

Podle Tishlera není až tak důležité, co člověk užívá, ale v jakém množství. Spousta lidí přesně ví, kolik je příliš alkoholu, ale málokdo si dává pozor na dávkování marihuany.

Zdroj: https://www.theverge.com/2015/2/23/8093203/marijuana-is-much-safer-than-alcohol-or-tobacco-according-to-a-new