Znáte příběh SAS, první britské jednotky speciálních operací?

Přidat na Seznam.cz

Historie pluku SAS (Special Air Service) sahá do počátku 40. let 20. století, kdy David Stirling zformoval jednotku speciálních služeb, která dostala název L Detachment (Oddíl L), Special Air Service Brigade (11. brigády zvláštní letecké služby). Založení této jednotky (její název byl záměrně zvolen jako zavádějící, aby si síly Osy myslely, že jde o výsadkovou brigádu v severní Africe) 1. července 1941 je považováno za datum založení pluku SAS, i když byl po skončení války rozpuštěn.

Oddíl L Brigády speciálních leteckých služeb, kterému velel Stirling, byl založen jako jednotka komanda, která měla operovat za německými liniemi v severní Africe. První mise jednotky během operace Crusader v Egyptě a Libyi na konci roku 1941 však byla neúspěšná a asi třetina jednotky byla zabita nebo zajata Němci. Její druhá mise o několik měsíců později však byla úspěšná. Za podpory Long Range Desert Group (LRDG) jednotka provedla nájezd na letiště Osy v Libyi, během něhož zničila velké množství letadel, aniž by ztratila jediného muže.

V září 1942 byl Oddíl L Brigády speciálních leteckých služeb přejmenován na 1. pluk SAS, který kromě čtyř britských eskader skládal také ze speciální lodní sekce (SBS) a jedné řecké a jedné svobodné francouzské eskadry. Jednotka nadále působila v severní Africe, ale provedla také několik akcí v Řecku. Počátkem roku 1943 byl zakladatel a velitel jednotky Stirling zajat Němci v Libyi. Zbytek války strávil v německém zajetí a ve funkci velitele 1. SAS ho nahradil Paddy Mayne. Jednotka však byla krátce nato reorganizována na Special Raiding Squadron pod Mayneovým velením a Special Boat Squadron, které velel George Jellicoe. Mayneova jednotka byla používána pro operace na Sicílii a v Itálii spolu s 2. SAS, která byla založena v severní Africe ve stejném roce, zatímco Special Boat Squadron byla používána pro operace na Dodekanéských a Egejských ostrovech. V roce 1944 byly 1. a 2. SAS, belgická 5. SAS a francouzská 3. a 4. SAS spojeny do brigády SAS, která operovala za nepřátelskými liniemi ve Francii a prováděla podpůrné operace během spojeneckého postupu na Německo.

Brigáda SAS byla rozpuštěna krátce po skončení druhé světové války. Necelý rok po jejím rozpuštění však britská vláda usoudila, že země potřebuje komando, jako byla brigáda SAS, a rozhodla se vytvořit nový pluk SAS jako součást teritoriální armády. Nový (21.) pluk SAS byl oficiálně založen 1. ledna 1947 a přestěhoval se do sídla bývalé Artists Rifles na Dukes Road v Eustonu. Brzy však vyvstala potřeba pravidelného armádního pluku SAS. V roce 1952 byla eskadra B, známá také jako Malayan Scouts, přejmenována na 22. pluk SAS a oficiálně zařazena do seznamu britské armády. V roce 1959 byl vytvořen třetí – 23. pluk SAS jako součást teritoriální armády.

Zdroj: sasregiment.org.uk