Sex může zlepšit vaši paměť, dokazují vědecké studie

Přidat na Seznam.cz

Lidská paměť je nedokonalá. Náš mozek si může vytvářet falešné vzpomínky a s přibývajícím věkem si hůře pamatujeme vše. Obvykle se s tím ale obejdeme bez větších problémů, pokud se u nás nerozvine mozkové onemocnění, jako je Alzheimerova choroba.

Ztráta paměti však může být znepokojující a lidé si někdy dělají starosti, protože může být příznakem něčeho vážnějšího. Proto se ve vědeckém výzkumu klade takový důraz na zlepšování paměti a trénink mozku, lidé si chtějí udržet mysl svěží co nejdéle.

Podle nového výzkumu by sex mohl být jedním ze způsobů, jak můžete snížit ztrátu paměti. Studii publikovanou v časopise Archives of Sexual Behavior vedl Mark Allen z australské University of Wollongong.

Vědec zkoumal údaje od více než 6 000 dospělých osob starších 50 let a analyzoval informace o jejich stravě, zdraví, pohodě a socioekonomickém postavení. Všichni také vyplnili paměťový úkol a dotazník, v němž uváděli, kolik mají sexu. Po dvou letech vyplnili další test paměti.

Výsledky ukázaly, že častější sexuální aktivity, včetně líbání a větší citové blízkosti, byly spojeny s lepšími paměťovými výsledky a tato souvislost byla silnější u starších účastníků.

Celkově se výkonnost paměti lidí během dvou let zhoršila a zdálo se, že sexuální aktivita pomáhá pouze při řešení krátkodobých paměťových úloh. Nebyly nalezeny žádné důkazy, které by naznačovaly, že sex dlouhodobě pomáhá zhoršující se paměti.

Allen dospěl k závěru, že intimní život může posilovat paměť tím, že stimuluje oblasti mozku, které jsou spojeny s pamětí, jako je hipokampus.

Tuto myšlenku podporují i další výzkumy. Například v roce 2010 studie zveřejněná v časopise PLOS One zjistila, že sexuální aktivita může podporovat růst buněk v hipokampu.

Také průzkum provedený Manchesterskou univerzitou mezi 1 700 lidmi ve věku 58 až 98 let ukázal, že lidé, kteří jsou stále sexuálně aktivní, mají lepší výkonnost mozku.

V roce 2016 výsledky studie naznačily, že sex by mohl ženám pomoci zapamatovat si abstraktní slova – což je možná užitečné pro snížení počtu okamžiků, kdy se jim hroutí jazyk. Právě v loňském roce byla podle studie univerzity v Coventry a Oxfordu častější sexuální aktivita spojena s lepší funkcí mozku u starších osob.

Studie z Oxfordu a Coventry také zjistila, že sex zlepšil výsledky celé řady testů, včetně plynulosti slovního vyjadřování, schopnosti vizuálního vnímání předmětů a posuzování prostoru mezi objekty.

Podle vědců by to mohlo být způsobeno tím, že „sexuální doznívání“ vyvolané uvolňováním hormonů dopaminu a oxytocinu může ovlivnit vnímání a výkonnost lidí.

I když několik studií prokázalo kognitivní přínos sexu, a to jak v dlouhodobém, tak krátkodobém horizontu, některé výsledky jsou solidnější než jiné. Důkazy o tom, že sex má své výhody, však existují, to jen pro případ, že byste potřebovali záminku.

Zdroj: businessinsider.com, link.springer.com, journals.plos.org, academic.oup.com, redakčně upraveno