Muži by ideálně měli přestat pít alkohol 3 měsíce před založením rodiny, vyplývá ze studie

Přidat na Seznam.cz

Studie zjistila, že trvá déle, než negativní účinky konzumace alkoholu opustí mužské spermie. Vzhledem k souvislostem mezi alkoholem a vrozenými vadami je důležité, aby tato zjištění vzali v úvahu potenciální otcové, kteří uvažují o založení rodiny, píše portál NewAtlas.

Již dlouhou dobu se klade důraz na zdraví matky před početím, které je rozhodujícím faktorem pro těhotenství a vývoj dítěte. Konzumace alkoholu před těhotenstvím a během něj vždy představovala hlavní problém, protože je spojována s fetálním alkoholovým syndromem (FAS), který způsobuje abnormální rysy obličeje, nízkou porodní hmotnost a/nebo výšku, problémy s pozorností a hyperaktivitou a špatnou koordinaci. Odpovědnost byla vždy kladena na ženy, aby přestaly pít alkohol, a předešly tak FAS – teprve v poslední době se pozornost přesunula na konzumaci alkoholu otci jako na faktor, který k tomu přispívá.

Výzkum ukázal, že spermie obsahují mnoho epigenetických informací, které mohou být změněny působením řady různých stresorů, včetně alkoholu. Nová studie vědců z Texas A&M University nyní zkoumala vliv konzumace alkoholu na spermie, epigenetické změny, které způsobuje, a dobu trvání těchto změn.

„Po celá léta se o užívání alkoholu u mužů ve skutečnosti vůbec neuvažovalo,“ řekl Michael Golding, odpovídající autor studie. „V posledních pěti až osmi letech jsme si začali všímat, že existují určité stavy, kdy existuje velmi silný otcovský vliv, pokud jde o vystavení alkoholu a vývoj plodu. V rámci tohoto projektu jsme chtěli zjistit, za jak dlouho se účinky alkoholu na spermie projeví. Mysleli jsme si, že to bude relativně rychlý návrat k normálu, ale nebylo tomu tak. Proces odvykání trval více než měsíc.“

V současné studii vědci použili myší model, aby znovu prozkoumali účinky expozice alkoholu na epigenom spermií.

Vystavili myší samce 6 % nebo 10 % alkoholu po dobu 10 týdnů, na čtyři týdny jej vysadili a pomocí sekvenování RNA zkoumali vzorce genové exprese v nadvarleti, dlouhé stočené trubicovité struktuře na vrcholu každého varlete, která uchovává spermie. Kontrolní skupina byla vystavena pouze vodě. Výzkumníci zjistili, že chronické vystavení alkoholu způsobilo změny v genetických drahách souvisejících s funkcí mitochondrií, oxidačním stresem a generalizovanou stresovou reakcí v nadvarleti, které přetrvávaly ještě měsíc po ukončení pití.

„Během abstinence zažívají játra neustálý oxidační stres a vysílají signál do celého mužského těla,“ uvedl Golding. „Reprodukční systém tento signál interpretuje a říká: ‚Aha, žijeme v prostředí, které má v sobě opravdu silný oxidační stresor. Potřebuji naprogramovat potomstvo tak, aby bylo schopné se takovému prostředí přizpůsobit.“

Výzkumníci mají podezření, že tyto změny vyvolané alkoholem mohou vést k problémům, jako je FAS, a poznamenávají, že není třeba nadměrného užívání alkoholu, aby člověk zažil absťák.

„V modelech, které používáme, může i vypití tří až čtyř piv po práci několik dní v týdnu vyvolat abstinenční příznaky, když toto chování ustane,“ řekl Golding. „Nemusíte se cítit opilí, ale vaše tělo prochází chemickými změnami.“

Vědci doufají, že jejich zjištění změní názor na to, kdo je zodpovědný za vrozené vady způsobené alkoholem, a sejmou z žen část obvinění.

Je velmi důležité, aby páry, které plánují založit rodinu, věděly, s jakým předstihem musí přestat pít, aby zabránily vrozeným vadám. Na základě výsledků studie vědci doporučují, aby muži pro jistotu přestali pít tři měsíce před pokusem o početí.

„K získání jednoznačné odpovědi nás čeká ještě hodně práce, ale víme, že spermie se vytvářejí v průběhu 60 dnů a abstinenční proces trvá nejméně jeden měsíc,“ řekl Golding. „Takže můj odhad je počkat alespoň tři měsíce.“

Zdroj: NewAtlas, Studie