Jak se liší délka penisu v jednotlivých zemích světa?

Přidat na Seznam.cz

Jak muži, tak (podle studií v menší míře) ženy jsou zvědaví na průměrnou velikost mužských genitálií. Studie však ukazují, že průměrná velikost penisu je v jednotlivých zemích menší i jednotnější, než se mnozí lidé domnívají. Velikost mužského penisu je dána především genetikou, nikoli zeměpisnými podmínkami.

Studie také ukazují, že pro zdravý vývoj je důležitá i správná výživa v mladším věku a v období dospívání. Ačkoli se několik studií pokusilo prokázat souvislost mezi celkovou tělesnou velikostí (zejména výškou) a délkou penisu, ukázalo se, že korelace jsou zanedbatelné. Studie také vyvrátily přetrvávající mýty o tom, že velikost penisu lze určit podle velikosti bot, rukou nebo prstů.

Vytvořit definitivní seznam průměrných velikostí penisu v mnoha zemích je náročný úkol ze dvou hlavních důvodů. Zaprvé proto, že vytvoření celosvětového souboru dat obvykle zahrnuje kombinaci údajů z mnoha menších, regionálních studií, které mohly, ale nemusely mít stejné parametry.

Zadruhé proto, že mnoho studií délky vztyčeného penisu se spoléhá na údaje, které sami uvádějí a které jsou notoricky nespolehlivé, spíše než na přísnější a přesnější laboratorní měření. Proto, i když jsou níže uvedené údaje nejlepšími v současnosti dostupnými údaji, je třeba je stále brát s rezervou. Celosvětový průměr délky ztopořeného penisu je 13,58 cm. Rozděleno podle jednotlivých zemí, největší průměrná velikost byla 17,61 cm, která byla zjištěna v Ekvádoru, a nejmenší 10,01 cm v Kambodži. Průměrná velikost penisu v Ekvádoru má také největší procentuální podíl na tělesné výšce, a to 10,54 %.

Země s největší délkou ztopořeného penisu jsou:

 • Ekvádor – 17,61 cm
 • Kamerun – 16,67 cm
 • Bolívie – 16,51 cm
 • Súdán – 16,47 cm
 • Haiti – 16,01 cm
 • Senegal – 15,89 cm
 • Gambie – 15,88 cm
 • Nizozemsko – 15,87 cm
 • Kuba – 15,87 cm
 • Zambie – 15,78 cm

Země s nejmenší délkou ztopořeného penisu jsou:

 • Kambodža – 10,04 cm
 • Barma – 10,70 cm
 • Tchaj-wan – 10,78 cm
 • Filipíny – 10,85 cm
 • Srí Lanka – 10,89 cm
 • Hongkong – 11,19 cm
 • Bangladéš – 11,20 cm
 • Thajsko – 11,45 cm
 • Vietnam – 11,47 cm
 • Malajsie – 11,49 cm

Zdroj: worldpopulationreview.com