Hněv vám může pomoci dosáhnout ambiciózních cílů

Přidat na Seznam.cz

Máte před sebou ambiciózní cíl? Podle nového výzkumu vám k jeho dosažení může pomoci trocha hněvu. Vědci naznačují, že hněv může být dobrým motivátorem.

Všichni víme, co je to hněv, a všichni jsme ho někdy pocítili. Je to zcela normální, obvykle zdravá lidská emoce. Když se hněv vymkne kontrole, stává se destruktivním a může vést k problémům – v práci nebo v osobních vztazích. Hněv však může být i prospěšný.

Výzkumníci ve studii publikované v časopise Journal of Personality and Social Psychology ukázali, že hněv může lidem pomoci překonat problémy a překážky, které se staví do cesty jejich ambicím.

Výzkum hněvu
Hněv je přirozený emoční stav. Může mít různou intenzitu od mírného podráždění až po vztek. Z funkčního hlediska jde o emoci, která vzniká jako reakce na různé události v okolí a má člověka připravit na to, aby událost vyhodnotil a případně jednal. Na základě funkčních popisů emocí vědci z Texaské univerzity A&M zjistili, že hněv by měl usnadnit dosažení úspěchu tváří v tvář výzvám.

S takto formulovaným konceptem se pustili do studie vedené profesorkou psychologie Heather Lenchovou. Provedli experimenty s více než 1 000 lidmi a analyzovali údaje z průzkumu od více než 1 400 lidí. To vše s cílem prozkoumat možné účinky hněvu na lidi za různých okolností.

Výzkum se skládal ze série experimentů, z nichž každý testoval, zda hněv dobrovolníkům pomáhá nebo brání v dosažení určitých úkolů. V každém z nich se vědci nejprve snažili u pokusných osob vyvolat různé emoce, jako například smutek, touhu, pobavení nebo hněv. K vyvolání emocí používali obrázky, například k vyvolání hněvu ukazovali mužským účastníkům po dobu asi pěti sekund obrázky urážek adresovaných jejich školnímu fotbalovému týmu. Předtím samozřejmě shromáždili informace potřebné k úspěšnému vyvolání emocí u účastníků experimentu.

Hněv může pomoci dosáhnout cílů
Experimenty se lišily. V jednom měli účastníci řešit křížovky v různých emočních stavech. V jiném bylo cílem dosáhnout dobrého skóre ve videohře. V dalším řešili logické hádanky.

Vědci zjistili, že při všech obtížných úkolech dosahovali účastníci pod vlivem hněvu lepších výsledků při dosahování požadovaného cíle než účastníci pod vlivem jiných emocí. Zajímavé je, že v lehkých úlohách nebyl pozorován žádný rozdíl.

V úlohách zaměřených na řešení obtížných hádanek vedl hněv ke správnému vyřešení více hádanek. V experimentu zaměřeném na získání cen účastníci v důsledku hněvu častěji podváděli. Ve videohrách dosahovali rozzlobení účastníci lepších výsledků. V úlohách zaměřených na ochranu finančních zdrojů hněv zvýšil aktivity omezující ztráty. Vědci také zjistili, že hněv zkracuje reakční dobu a zrychluje rozhodování při kontroverzních volbách.

  • Tato zjištění ukazují, že hněv zvyšuje úsilí o dosažení požadovaného cíle, což často vede k většímu úspěchu, uvedla doktorka Lenchová

Hněv a vytrvalost
Proč hněv pomáhá dosáhnout cíle? Vědci se domnívají, že hněv je spojen s větší vytrvalostí. Při pokusech s křížovkami strávili rozzlobení účastníci řešením úkolu více času, což se projevilo tím, že správně označili o 39 % více slov než účastníci pociťující jiné emoce.

  • Když byli lidé rozzlobení, měli větší pravděpodobnost, že uspějí. Ve všech ostatních emocionálních stavech však měli větší pravděpodobnost neúspěchu. Zdá se tedy, že naše studie naznačuje, že lidé byli vytrvalejší, když byli naštvaní,“ zhodnotila Lenchová.

Hněv, stejně jako ostatní emoce, je doprovázen fyziologickými změnami. Zvyšuje se srdeční tep a krevní tlak, stejně jako hladina hormonů adrenalinu a noradrenalinu. Hněv může vést ke vzniku některých kardiovaskulárních onemocnění, zejména srdečního selhání u mužů a lidí s cukrovkou. Hněv je také spojován s výskytem mrtvice.

Lenchová připustila, že hněv může mít různé negativní účinky, ale může také pomáhat. Hněv může být motivující. Neznamená to však, že vypneme myšlení. Když cítíme hněv, zastavit se a přemýšlet o tom, proč se zlobíme, je velmi důležitý krok, zdůraznil vědec.

  • Lidé raději využívají pozitivní emoce jako nástroje, a to více než negativní, a negativní emoce mají tendenci vnímat jako nežádoucí. Naše studie poskytuje stále více důkazů o tom, že právě kombinace pozitivních a negativních emocí podporuje pohodu a že využívání negativních emocí jako nástrojů může být v některých situacích obzvláště účinné, zdůraznila Lenchová.

Zdroj: výzkum