Chcete omezit pití alkoholu? Existuje jednoduchý způsob, jak oklamat svůj mozek

Přidat na Seznam.cz

Touha po alkoholu je považována za významný faktor, který přispívá ke zneužívání alkoholu. O možných zásazích, které by mohly zabránit rostoucí touze po alkoholu, je však známo jen málo. Výzkumníci se rozhodli prozkoumat faktory, které by mohly touhu po stimulantu kompenzovat. Článek byl publikován v časopise Sciencedirect.com.

Nová studie naznačuje, že existují cvičení, která mohou výrazně snížit nutkání pít alkohol. Výzkumníci získali 60 účastníků a účastnic ve věku 18 až 25 let. Skupina se zúčastnila krátké diskuse, v níž byla požádána, aby se zamyslela a popsala své oblíbené nápoje a pitný režim. Účastníci studie byli poté rozděleni do tří skupin.

První skupina prováděla pětiminutové cviky, jako jsou dřepy, šplh, kliky, poskoky a další. Každé cvičení bylo prováděno po dobu 45 sekund v typické nepřetržité kruhové sestavě. Druhá skupina si pět minut vybarvovala obrázkovou knížku. Třetí skupina měla za úkol pět minut tiše sedět v laboratoři za přítomnosti pouze výzkumného asistenta.

Všichni účastníci byli požádáni o vyplnění řady dotazníků týkajících se pití, hladu a nálady. Analýza ukázala, že u osob ve skupině cvičících se projevila výrazně nižší míra touhy po alkoholu než u osob v kontrolní skupině. Výzkumníci také zjistili, že u cvičících se zvýšila pozitivní nálada, zatímco úzkost a negativní nálada se snížily. U skupiny, která si kreslila nedošlo ke snížení chuti na alkohol, ale došlo ke zlepšení nálady a snížení úzkosti.

„Zneužívání alkoholu je spojeno s chronickým onemocněním (…) Často začíná u mladých dospělých, zejména studentů, a zjistili jsme, že zneužívání alkoholu v této skupině v průběhu let narůstá. Jedním z důležitých faktorů, které přispívají ke vzniku a udržení zneužívání alkoholu, je touha po alkoholu. Naše experimenty ukázaly, že krátký cvičební okruh pomáhá snižovat tuto touhu a zlepšuje náladu. Tato znalostní základna nám pomůže potenciálně využít cvičení jako terapeutický nástroj a také lépe porozumět mechanismům, které mohou být základem rizikového užívání alkoholu a návykového chování.“ uvedla žena jménem Aleksandra Gawor, která studii vedla.

Zdroj: Sciencedirect.com